Szkolenia dla rodziców o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 0-10 lat 

Szkolenia dla rodziców online live

Szkolenia grupowe dla rodziców są to szkolenia pełne, zatem trwają około 5 godzin. Szkolenia dla rodziców indywidualne są formą skróconą i trwają 2 godziny. Przeczytaj szczegółowy opis szkoleń online indywidualnych i grupowych.

Szkolenie grupowe online 

 • Odbywa się w formie online na platformie Zoom;
 • Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, nie jest to nagranie;
 • Trwa 5 godzin;
 • Cena jednego szkolenia obejmuje udział jednego rodzica w jednym szkoleniu;
 • Uczestnik szkolenia potrzebuje jedynie komputera z kamerą z dostępem do internetu lub smartfonu;
 • DODATKOWO tego samego dnia po szkoleniu odbywa się 15-MINUTOWA INDYWIDUALNA KONSULTACJA online;
 • Podczas szkolenia zostaje zrealizowany pełen zakres materiału, łącznie z ćwiczeniami.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania.
 • Uczestników szkolenia grupowego zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie “Jak nie pozbawić dziecka geniuszu?”, który odbywa się raz na 6-8 tygodni. Wykład jest integralną częścią pierwszego wybranego szkolenia grupowego i byłoby korzystnie, aby odbyć wykład przed szkoleniem.

Indywidualne szkolenie online dla rodziców, pedagogów i terapeutów

 • Indywidualne szkolenia odbywają się w dni powszednie w godzinach 10:00-20:00.
 • Termin jest uzgadniany indywidualnie, a szkolenie odbywa się najczęściej w ciągu najbliższego lub kolejnego tygodnia.
 • Szkolenie odbywa się w formie online na platformie Zoom;
 • Trwa 2 godziny;
 • Uczestnikiem szkolenia jest jeden rodzic;
 • Cena jednego szkolenia obejmuje udział jednego rodzica w jednym szkoleniu (bez wykładu wprowadzającego);
 • Uczestnik szkolenia potrzebuje komputera z kamerą z dostępem do internetu (zalecane) lub smartfonu (opcjonalne);
 • Podczas szkolenia zostaje zrealizowany niemal pełen zakres materiału (z dopasowaniem do wieku dziecka), ale wiedza jest przedstawiona bardzo szybko, wręcz “kompaktowo”, bez samodzielnego wykonywania ćwiczeń i dyskusji. Wyjątkiem jest szkolenie “Dieta i terapie naturalne”. Podczas wspomnianego szkolenia indywidualnego nie zostaje omówiony masaż refleksologiczny, a więc zakres tematyczny szkolenia jest okrojony.
 • Szkolenie grupowe jest korzystniejsze, o ile jego termin jest odpowiedni dla uczestnika. Rodziców dzieci starszych niż 5 miesięcy zachęcamy, aby szkolenie “Pierwsze 18 miesięcy życia” odbyć jak najszybciej.

 

Agnieszka Kaczorowska-Pela z mężem Nauka czytania

Szkolenia dla rodziców w Warszawie i innych miastach

Stacjonarne szkolenia dla rodziców odbywają się w Warszawie lub w innych małych i dużych miastach jak Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Olsztyn. Wykładowczyni i autorka metody Cudowne Dziecko – dr Aneta Czerska – odpowiada na zaproszenia szkół, uczelni wyższych, ale także osób prywatnych, które chcą zorganizować szkolenia dla rodziców.

Dzięki temu odbyły się m.in. szkolenia dla rodziców w Zatorze i Krzeszowicach, dla nauczycieli szkół podstawowych w Gąskach i Olecku oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wykładowców akademickich w Cieszynie. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia dla rodziców odbywają się teraz online, na platformie Zoom.

Szkolenia dla rodziców w Warszawie mogą zostać wznowione, jak tylko sytuacja się ustabilizuje. Do tego czasu szkolenia dla rodziców odbywają się w dwóch formach: jako szkolenia online grupowe i jako szkolenia online indywidualne.

Szkolenia dla pedagogów i terapeutów o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 0-10 lat

Szkolenia dla terapeutów, pedagogów, wychowawców przedszkolnych i nauczycieli wczesnoszkolnych prowadzone są standardowo w Warszawie, jako szkolenia stacjonarne. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, szkolenia odbywają się obecnie online.

Po odbyciu wszystkich 11 szkoleń online, pedagog lub terapeuta podpisuje umowę licencyjną na prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 0-6 lat “Zabawy z rozumem”. Następnie terapeuta lub pedagog bierze udział w dodatkowych 3 szkoleniach zawodowych, zdaje egzamin praktyczny, aby móc prowadzić zajęcia jako nauczyciel licencjonowany.