Szkolenia online dla rodziców nt. rozwoju i edukacji dziecka w wieku 0-10 lat  

Szkolenia online dla rodziców dotyczą wczesnej edukacji i rozwoju dziecka w wieku 0-10 lat, w szczególności

 • rozwoju intelektualnego (poznawczego) przez wczesną naukę czytania, matematyki, pomnażania wiedzy i rozwoju zdolności,
 • wychowania i rozwoju emocjonalnego, od którego zależy rozwój społeczny, relacje międzyludzkie oraz sukces w nauce szkolnej i życiu zawodowym,
 • rozwoju motorycznego (ruchowego, manualnego i integracji sensorycznej),
 • rozwoju kreatywności, pamięci i wyobraźni,
 • diety i terapii naturalnych tj. refleksologia i stawianie baniek, które mają wpływ na zdrowie i rozwój neurologiczny, a przez to również intelektualny.

Rozwój dziecka można zawsze poprawić – niezależnie, czy dziecko ma obecnie problemy rozwojowe i opóźnienia, czy też jest wybitnie uzdolnione. Podczas szkoleń rodzice dowiadują się, w jaki sposób poprawić rozwój dziecka. Dowiadują się,  jak uczyć najprzyjemniej i najłatwiej, wspierając przy tym rozwój.

Pakiety szkoleń online dla rodziców

Najlepsze efekty osiągamy, kiedy o rozwoju dziecka myślimy holistycznie. Dlatego warto skorzystać z pakietu 3 szkoleń online z rabatem 20% lub pakietu 10 szkoleń z rabatem 30%.

Kiedy dostrzegamy opóźnienia w rozwoju warto odbyć kilka szkoleń online. Np. przy opóźnieniach rozwoju mowy polecamy, aby rodzic wziął udział w następujących szkoleniach online:

Szkolenia online dla rodziców odbywają się w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. Poniżej opisane są punkty wspólne i różnice szkoleń online indywidualnego i grupowego.

szkolenia dla rodziców online Zoom dr Aneta Czerska Cudowne Dziecko

Grupowe i indywidualne szkolenia online dla rodziców

Punkty wspólne szkolenia online indywidualnego i grupowego

 • Szkolenia odbywają się w formie online live na platformie Zoom.
 • Uczestnik szkolenia potrzebuje jedynie komputera z kamerą, mikrofonem i z dostępem do internetu. Można ewentualnie użyć telefon komórkowy. Na urządzeniu należy zainstalować aplikację Zoom.
 • Wszystkie szkolenia prowadzi dr Aneta Czerska – autorka metody Cudowne Dziecko.

Różnice szkolenia online indywidualnego i grupowego

 • Grupowe szkolenie online trwa tyle samo co szkolenie grupowe stacjonarne – 5 godzin, a szkolenie indywidualne jest skrócone i trwa tylko 2 godziny;
 • Uczestnicy szkolenia grupowego aktywnie uczestniczą w szkoleniu – wykonują ćwiczenia i mogą zadawać pytania. Szkolenie indywidualne jest prowadzone w formie wykładu – rodzic otrzymuje pełną wiedzę, ale nie wykonuje ćwiczeń. Rodzic może jednak poprosić o zmianę harmonogramu szkolenia i dostosowanie go do specyficznych potrzeb swoich i dziecka.
 • Przed niektórymi szkoleniami grupowymi uczestnicy otrzymują pliki PDF, które ułatwiają sporządzanie notatek i wykonywanie ćwiczeń. Nie otrzymują takiego pliku uczestnicy szkoleń indywidualnych, ponieważ nie wykonują oni ćwiczeń.
 • DODATKOWO po szkoleniu grupowym odbywa się 15-MINUTOWA INDYWIDUALNA KONSULTACJA online (tego samego dnia). Jest ona wliczona w cenę szkolenia grupowego. Po szkoleniu indywidualnym taka konsultacja nie jest przewidziana. Można ją dokupić osobno.
 • Uczestnicy szkolenia grupowego są zaproszeni na wykład wprowadzający “Jak nie pozbawić dziecka geniuszu”, który odbywa się raz na około 6-8 tygodni.

Szkolenia online dla pedagogów

Szkolenia dla pedagogów, wychowawców przedszkolnych i nauczycieli wczesnoszkolnych były prowadzone dotychczas jako szkolenia stacjonarne. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, szkolenia odbywają się obecnie w formie online. Po odbyciu wszystkich 11 szkoleń online, nauczyciel bierze udział w dodatkowych 3 szkoleniach nauczycielskich i podpisuje umowę licencyjną, aby móc prowadzić zajęcia dla dzieci w wieku 0-6 lat “Zabawy z rozumem” jako nauczyciel licencjonowany.