Aktualności

Co niemowlę wie o matematyce?

Zasadniczo niewiele. Matematyka, podobnie jak pisanie i czytanie należy do umiejętności kulturowych, które nabywamy w kontakcie ze społeczeństwem.

Nikogo nie dziwi, że dziecko nie potrafi obliczyć pierwiastka dopóki się mu nie wyjaśni, co rozumiemy pod tym pojęciem. Tymczasem umiejętność rozpoznawania liczebności zbiorów wydaje się być wrodzona.

Podstawowe zdolności numeryczne – subitacja i szacowanie – występują u różnych gatunków zwierząt, a także u ludzi.

Już trzy dni po urodzeniu, dzieci potrafią rozróżniać wielkość zbiorów – dostrzegają różnicę między zbiorem 2-elementowym a 3-elementowym, a także odróżniają zbiór 3-elementowy od 4-elementowego.

Czteromiesięczne niemowlęta rozumieją, operację dodawania i odejmowania (B.Brożek, M.Hohol “Umysł matematyczny”).

Kilkumiesięczne dzieci potrafią też porównywać informacje pochodzące z różnych zmysłów. Na przykład są w stanie ustalić, że liczba uderzeń bębenka jest taka sama, jak liczba obserwowanych przedmiotów.

Jak zauważono, że noworodki rozróżniają liczbę elementów w zbiorze?

Prentice Starkey i Robert G. Cooper prezentowali kilkudniowym noworodkom (3-5 dni) następujące po sobie slajdy, przedstawiające dwie kropki. Na kolejnych slajdach kropki zmieniały położenie, wielkość i kolor. Badano czas fiksacji oka na nowym slajdzie.

Po kilku seriach czas fiksacji wzrokowej na nowym slajdzie uległ zmniejszeniu – widok dwóch kropek znudził się niemowlętom.

Kiedy jednak zaprezentowano dzieciom – bez żadnego ostrzeżenia – slajd przedstawiający 3 kropki, wówczas czas fiksacji uległ zdecydowanemu wydłużeniu.

Badacze zinterpretowali ten fakt, że nowonarodzone dzieci potrafią odróżnić dwie od trzech kropek.

Dlaczego zwierzęta mają zdolności matematyczne na wyższym poziomie?

Szympansy również mają zdolność subitacji. Tymczasem ocenia się, że małe szympansy potrafią rozróżniać zbiory o większej liczebności, niż dzieci ludzkie.

Naukowców wyższy poziom zdolności subitacyjnych u szympansów nie dziwi.W środowisku naturalnym zdolność do szybkiej oceny liczebności przedmiotów może być bardziej przydatna do przetrwania u zwierząt niż w przypadku ludzi.

Jak rozwinąć zdolności matematyczne dziecka?

Zdolności matematyczne można rozwijać już od urodzenia. Należy przy tym zapewnić dziecku stosowne doświadczenia.

Od 50 lat robią to amerykańcy rodzice, prezentując dzieciom z uszkodzeniem mózgu plansze z wieloma czerwonymi kropkami.

Kilka lat później Japończyk – dr Shichida zmodyfikował metodę Domana. Uwzględnił badania naukowe na temat rozwoju mózgu i ulepszył ją.

Nauka o rozwoju mózgu zmienia się równie szybko jak kształt telewizorów. To co zadziwiało nas 50 lat temu, dziś wydaje się być przestarzałe.

Najnowszą metodę nauki matematyki i rozwoju zdolności matematycznych dla dzieci od urodzenia opracowała dr Aneta Czerska, która podąża za najnowszymi światowymi badaniami.

Ucząc matematyki metodą dr Anety Czerskiej, rozwiniesz wzrok, słuch i mowę dziecka od urodzenia. Dziecko będzie inteligentniejsze, gdyż rozwiniesz myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną.

Przekonaj się, że nauka matematyki służy prawidłowemu rozwojowi mózgu i zapobiega problemom rozwojowym, dysgrafii, dyskalkulii, problemom z pamięcią i uczeniem się.

 

mozg-szympansa-czlowieka

Patrząc chociażby na rozmiar mózgu, nikt nie może wątpić, że mamy większe możliwości od małp. To warunki, jakie stworzymy dziecku do rozwoju decydują o jego późniejszym potencjale.