Baza wiedzy

Trening uważności dla dzieci 2-10 lat

Trening uważności można wdrażać począwszy od wieku 2-3 lat z korzyścią nie tylko dla dziecka, ale dla całej rodziny.

Jak rozwijać wyobraźnię dziecka – 10 popularnych błędów

Każde małe dziecko ma wspaniałą wyobraźnię, która musi być rozwijana i ćwiczona. W przeciwnym przypadku dziecko ją niepostrzeżenie utraci.

Opóźniony rozwój mowy

Opóźnienia rozwoju mowy mają wiele przyczyn, na które w dużej mierze mamy wpływ. Najważniejsze jest jednak ćwiczenie myślenia operacyjnego.

Czytanie globalne

Czytanie globalne rozumiane jest jako metoda nauki czytania całymi wyrazami dla małych dzieci. Takie metody są dwie.

Matematyka dla przedszkolaka

Matematyka dla dzieci może być tak samo łatwa jak nauka mówienia, gdyż posiadają one naturalne, wrodzone zdolności matematyczne.