Baza wiedzy

Czytanie globalne

Czytanie globalne rozumiane jest jako metoda nauki czytania całymi wyrazami dla małych dzieci. Takie metody są dwie.

Czytanie globalne

Co to jest czytanie globalne?

Czytanie globalne rozumiane jest powszechnie jako metoda nauki czytania dla małych dzieci, która polega na pokazywaniu dziecku kart z całymi wyrazami. Takie metody są dwie: metoda Glenna Domana i metoda doktor Anety Czerskiej. 

Poznaj Metodę Cudowne Dziecko

Na czym polega czytanie globalne?

Dziecko ogląda całe wyrazy jak obrazy i poznaje ich znaczenie. Dzięki temu rozumie znaczenie zdań oraz książek, które są zbudowane z poznanych wcześniej wyrazów. Uczy się w atmosferze miłości i akceptacji, dlatego uwielbia się uczyć i uwielbia czytać. Uczy się czytać z łatwością – tak jak mówić. Może rozpoznawać znaczenie oglądanych wyrazów zanim dojrzeje aparat mowy czyli zanim nauczy się artykułować słowa. Oznacza to, że dziecko może czytać zanim nauczy się mówić.

czytanie globalne

Od czego się zaczęło

Pierwszą metodę globalnego czytania dla języka angielskiego opracował asystent neurochirurga Glenn Doman około pół wieku temu. Stymulowała ona wzrok, słuch i mowę dziecka, dlatego wykorzystywano ją przede wszystkim w terapii uszkodzeń mózgu. 

Czytanie globalne po polsku

Dla języka polskiego metodę nauki czytania dla małych opracowała dr Aneta Czerska, pedagog, specjalista rozwoju dzieci. Metoda Cudowne Dziecko nie tylko stymuluje wzrok, słuch i mowę, ale także pomnaża inteligencję, kształtuje pamięć fotograficzną i kreatywność oraz ćwiczy myślenie operacyjne. Pozwala malcowi na samodzielne rozszyfrowanie kodu liter, dzięki czemu dziecko potrafi przeczytać nie tylko wcześniej widziane wyrazy, ale także zupełnie nowe. Badania naukowe prowadzone w latach 2003-2013 potwierdziły, że efektywność metody Cudowne Dziecko wynosi ponad 90%.

Kim jest doktor Czerska?

Harmonogram nauki czytania

Wczesnodziecięca nauka polega na zapewnieniu dziecku doświadczeń z tekstem drukowanym w jasnej, przystępnej formie. Codzienna praca to pokazywanie dziecku kilkusekundowych prezentacji wyrazów i zdań oraz ich głośne czytanie. Harmonogram nauki układa rodzic indywidualnie pod kątem własnego planu dnia, ale przede wszystkim pod kątem zainteresowania i chęci dziecka. Pełne informacje na ten temat uzyskasz podczas szkolenia dla rodziców Nauka czytania.

Polecane szkolenie

Nauka czytania

 

Karty do nauki czytania globalnego

W metodzie Cudowne Dziecko stosuje się karty do nauki wyrazów i zdań oraz program komputerowy, który zawiera bazę ponad trzech tysięcy wyrazów, ponad trzech tysięcy zdań oraz możliwość wprowadzania nowych wyrazów i zdań przez rodzica. W nauce wykorzystuje się również książki przy czym ich budowa musi spełniać konkretne wymogi. Książki powinny mieć określone wymiary i budowę.

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko odbywa się dwutorowo: z wykorzystaniem dwóch niezależnych ścieżek nauki. Ścieżki te są realizowane równocześnie, aczkolwiek czasowo można wybrać tylko jedną z nich. Jedna ze ścieżek związana jest z książkami, które wspaniale motywują małe dziecko do nauki czytania. Druga związana jest z wszechstronnym rozwojem dziecka. Umożliwia właściwą stymulację wrodzonych, naturalnych zdolności każdego małego dziecka. Naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko możesz poznać tylko i wyłącznie uczestnicząc w szkoleniu: grupowym lub indywidualnym online.

Zestawy do nauki czytania globalnego 

W sprzedaży są dostępne zarówno zestawy odwołujące się do metody Domana, jak i zestawy do nauki czytania do metody Cudowne Dziecko, które opracowała autorka metody doktor Czerska.

Zestaw 1 do nauki czytania dla małych dzieci

Zestaw do nauki czytania “9 książek w 9 tygodni” zawiera karty z wyrazami i zdaniami oraz 9 książek, które dziecko dostaje sukcesywnie – tydzień po tygodniu, jako nagrodę za tydzień nauki czytania. Dodatkowo w zestawie jest kilkadziesiąt plansz do gier.

Zestaw 2 do nauki czytania dla małych dzieci

Drugi zestaw do nauki czytania zawiera karty do nauki czytania, książki i gry. Wszystkie materiały pozwalają na naukę w języku polskim, a później w języku angielskim.

Polecany produkt

Zestaw do nauki czytania

Zestaw do nauki czytania czytanie globalne dr Czerska metoda Domana karty książki

Czy każdy osiągnie efekty

W badaniach przeprowadzonych w latach 2003-2013, dr Aneta Czerska ustaliła, że 65,5% dzieci osiągnęło wysoką efektywność. Oprócz czerpania radości z nauki dzieci rozpoznawały wyrazy, zdania i teksty zarówno wcześniej prezentowane, jak i nowe, rozszyfrowały kod liter i potrafiły samodzielnie czytać. 25% dzieci osiągnęło średnią efektywność, a 9,5% dzieci nie osiągnęło zadowalających wyników. Ustalono, iż efektywność warunkuje 12 czynników związanych z dzieckiem, z rodzicem, będącym nauczycielem dziecka, oraz z wykładowcą metody Cudowne Dziecko, który szkoli rodziców. Są one opisane w książce Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko.

Polecany produkt

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

książka Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Od czego zależą efekty nauki czytania

W zakresie czynników związanych z dzieckiem efektywność warunkują: wiek, rozwój ogólny, a w szczególności rozwój ruchowy, ale także częstotliwość sesji oraz wcześniejsza nauka czytania i zastosowanie innych metod. W zakresie czynników związanych z rodzicem, będącym nauczycielem dziecka, efektywność warunkuje: zaangażowanie, nastawienie, motywacja oraz kreatywność. Natomiast w zakresie czynników związanych z wykładowcą metody Cudowne Dziecko, który szkoli rodziców, efektywność warunkuje przyjęta metoda. W opinii rodziców efektywność warunkuje również doświadczenie, kwalifikacje zawodowe oraz osobowość wykładowcy.

Czytanie globalne to dobry początek

Jeśli chcesz lepszej przyszłości dla swojego dziecka, jednodniowe szkolenie dla rodziców “Nauka czytania” zapozna nas z tajnikami rozwoju intelektualnego małego dziecka i pokaże jak uczyć aby rozwinąć naturalne zdolności każdego małego dziecka oraz aby dziecko pokochało czytanie. Instytut Rozwoju Małego Dziecka oferuje też inne szkolenia dotyczące wczesnej edukacji i wspierania rozwoju małego dziecka. 

Sprawdź ofertę naszych szkoleń dla rodziców

Możesz też kupić zestaw kart, gier i książek do nauki czytania, ale spróbuj jeszcze nie myśleć, na ile sposobów możesz wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę. I czasami może Ci się wydawać, że przyjście na szkolenie dr Anety Czerskiej jest niełatwe, ale nie myśl o tym przy okazji, jak bardzo skutecznie możesz zacząć uczyć i rozwijać swoje dziecko, ile możesz więcej zrobić, ile więcej satysfakcji mieć ze swojej pracy, ze swojego życia prywatnego, o ile bardziej skutecznym być w wychowaniu własnego dziecka, jednocześnie pomagając mu w różny sposób.