Metoda Cudowne Dziecko

Metoda Cudowne Dziecko to unikalna, kompleksowa, autorska metoda wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka. Można ją stosować we wczesnym dzieciństwie, już nawet od urodzenia.

Dostarcza rodzicom narzędzi, aby kształtować naturalne zdolności każdego małego dziecka: słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne, a przy tym zapobiegać dysfunkcjom.


Dla kogo

Metoda Cudowne Dziecko dedykowana jest wszystkim dzieciom:

 • zdrowym,
 • z problemami neurologicznymi lub uszkodzeniem mózgu,
 • od poczęcia do 10 roku życia.

Dzięki metodzie Cudowne Dziecko

 • wykorzystasz i pomnożysz potencjał intelektualny dziecka, rozwiniesz myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć i wyobraźnię,
 • utrzymasz naturalne, wrodzone zdolności, charakterystyczne dla każdego małego dziecka, tj. słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne, które zanikają, jeśli nie są ćwiczone,
 • zaczniesz prawidłowo wspierać neurologiczny rozwój dziecka, a w tym wzrok, słuch, mowę, sprawność motoryczną i manualną oraz wszystko to, co kryje się pod hasłem integracja sensoryczna,
 • zapobiegniesz dysfunkcjom i problemom w nauce szkolnej, w tym również dysleksji,
 • ułatwisz dziecku naukę szkolną i zapewnisz sukcesy zarówno w edukacji szkolnej, jak i życiu zawodowym,
 • stworzysz głębokie, unikalne relacje w rodzinie, dzięki czemu będziesz cieszyć się harmonijnym życiem,
 • nauczysz się stwarzać najlepsze warunki dla zdrowia i rozwoju dziecka.

metoda Cudowne Dziecko od poczęcia do wieku 10 lat

Na czym polega koncepcja metody Cudowne Dziecko

Dziecko uczy się czytania, matematyki czy wiedzy encyklopedycznej analogicznie jak uczy się mówić – i tak samo łatwo. W nauce mowy dziecko zanurza się w chaos informacji, w którym znajduje reguły gramatyczne i zaczyna je stosować. Dzięki temu nauka mowy przenosi człowieka na wyższy poziom intelektualny.

Podobnie można uczyć czytania, matematyki, wiedzy encyklopedycznej, języków obcych i wielu innych zagadnień. Dziecko samo dostrzega, np. jakim głoskom odpowiadają poszczególne litery. Uczy się danej umiejętności samo, ale najważniejsze, że przenosi się na kolejny, nowy poziom intelektualny.

Cel metody Cudowne Dziecko

Celem metody Cudowne Dziecko jest wszechstronny rozwój, przede wszystkim intelektualny, ale nie może się on dokonać bez odpowiedniej dbałości o rozwój motoryczny (ruchowy i manualny) oraz o zdrowie i dietę.

Trzonem metody Cudowne Dziecko jest wczesna edukacja, a więc nauka czytania, wczesna nauka matematyki, pomnażanie inteligencji. Celem metody nie jest jednak dostarczanie wiedzy, ale dostarczanie jej w taki sposób, aby rozwijać naturalny potencjał intelektualny dziecka, myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną oraz zdolności (m.in. słuch absolutny, zdolności matematyczne i językowe), które wygasają, jeśli nie są rozwijane we wczesnym dzieciństwie.

Kiedy powstała metoda Cudowne Dziecko?

Metoda Cudowne Dziecko powstawała w latach 2001-2003. Następnie poddana została 10-letnim badaniom efektywności, co przyczyniło się do wprowadzenia modyfikacji, mimo iż efektywność metody wyniosła już wtedy 90,4%. W roku 2013 autorka metody Aneta Czerska uzyskała tytuł naukowy doktora na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej na temat metody i badań efektywności.  Od 20 lat metoda jest nieustannie udoskonalana i wzbogacana.

Kiedy zacząć stosować metodę Cudowne Dziecko?

Wczesną edukację należy zacząć tak wcześniej, jak to możliwe. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej plastyczny jest mózg, który możemy kształtować, zapobiegając przy tym dysfunkcjom. Zatem można zacząć nawet w drugim dniu życia.

Jeśli dziecko ma już kilka lat lub jest przedszkolakiem, zacznijmy jak najszybciej, aby ocalić zdolności, które dziecko traci z wiekiem. Należy też jak najszybciej zdiagnozować i uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju (diagnozy dokonuje rodzic, a potrzebną wiedzę uzyskuje podczas szkoleń).

Nawet w wieku 7 lat możemy zacząć naukę czytania i matematyki. Wtedy trudno będzie mówić o wpływie metody na rozwój neurologiczny, gdyż ten proces będzie dobiegać końca. Nadal jednak możemy nauczyć dziecko czytać i matematyki, szczególnie jeśli metody szkolne nie będą przynosić spodziewanych rezultatów.

Pamiętajmy jednak, że im starsze jest dziecko, tym więcej pracy musi włożyć rodzic, aby zaobserwować te same efekty, co rodzic młodszego dziecka.

Ile czasu dziennie zajmuje praca metodą Cudowne Dziecko?

Nauka czytania zajmuje około pół minuty dziennie. Podobnie nauka matematyki. Zabawy z pomnażaniem inteligencji, słuchem absolutnym i zdolnościami językowymi mogą zajmować ok. 20 minut dziennie. Zadbanie o prawidłowy rozwój ruchowy i manualny może zająć trochę więcej czasu, ale jest to uzależnione od wieku. Jeśli zatem możesz poświęcić pół godziny lub godzinę dziennie, to uda się nam zadbać o wszechstronny rozwój dziecka.

Jak długo można pracować z dzieckiem przy użyciu metody Cudowne Dziecko?

Metodą opracowaną przez doktor Czerską można pracować dowolnie długo, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących efektów. Pierwsze efekty widoczne są od razu, ale kształtowanie mózgu dziecka zajmuje nie mniej niż kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat.

Na przykład w zakresie nauczania matematyki harmonogram jest tak opracowany, aby stosować go z dzieckiem do wieku 12 lat. Natomiast ćwiczenia ruchowe może wykonywać nie tylko dziecko, ale także nastolatek, rodzic oraz dziadkowie.


Reportaż o nauce czytania w metodzie Cudowne Dziecko


Co wchodzi w skład metody Cudowne Dziecko?

Działania w metodzie Cudowne Dziecko można podzielić na trzy grup:

 • pomnażanie potencjału intelektualnego,
 • rozwój naturalnych zdolności,
 • poprawa rozwoju neurologicznego.

 

Rozwój inteligencji

Trzon metody Cudowne Dziecko stanowi wczesna edukacja, w szczególności wczesna nauka matematyki i czytania. Materiały edukacyjne i sposób prezentacji wspierają rozwój wzroku, słuchu i mowy, a harmonogram nauki jest tak ułożony, aby usprawniać myślenie operacyjne, inteligencję, pamięć oraz wyobraźnię i kreatywność.

 

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko

Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. 

Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

Skoro dzieci potrafią czytać zanim rozpoczną naukę w szkole, to nigdy nie stwierdza się u nich dysleksji, mimo iż miały predyspozycje (skłonności genetyczne, skrzyżowaną lateralizację itp).

Sprawdź efekty oglądając film.

Film prezentuje dziewczynkę, która była uczona czytać metodą Cudowne Dziecko.  W wieku 4 lat czyta po polsku z prędkością 55 wyrazów na minutę, a w języku angielskim z prędkością 56 wyrazów na minutę.

W wieku 6 lat czyta w języku:

 • polskim z prędkością 115 wyrazów na minutę (jak dzieci 13-letnie w Polsce),
 • angielskim – 177 wyrazów na minutę (jak dzieci 12-letnie w Wielskiej Brytanii),
 • niemieckim – 97 wyrazów na minutę (jak dzieci 11-letnie w Niemczech) ,
 • hiszpańskim – 100 wyrazów na minutę (jak dzieci 11-letnie w Hiszpanii),
 • czeskim – 70 wyrazów na minutę (jak dzieci 10-letnie w Czechach),
 • duńskim – 156 wyrazów na minutę (jak dzieci 12-letnie w Danii).

U dziewczynki w wieku 5 lat stwierdzono skrzyżowaną lateralizację i predyspozycje do dysleksji.

Proponowane szkolenie

Nauka czytania

 

nauka matematyki w metodzie Cudowne Dziecko

Wczesna nauka matematyki rozbudza w dzieciach miłość do liczb. Pozwala nie tylko rozumieć matematykę, ale z łatwością wykonywać dość skomplikowane obliczenia. Pozwala samodzielnie zrozumieć działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych, dziesiętnych, liczbach ujemnych, a nawet procentach. Rozwija naturalne zdolności matematyczne – zdolność subitacji.

Proponowane szkolenie

Wczesna nauka matematyki

 


Rozwój naturalnych zdolności

Dalszy rozwój intelektualny prowadzimy wzbogacając wiedzę encyklopedyczną dziecka, przy czym nadal ważna jest metoda przekazywania tej wiedzy, gdyż celem jest rozwój myślenia operacyjnego, które w największym stopniu przekłada się na pomnażanie inteligencji. Oprócz ćwiczeń zdolności językowych i słuchu absolutnego, wprowadzamy zabawy rozwijające kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

 

Mnożenie inteligencji, słuchu absolutnego i zdolności językowych

Skoro inteligencja jest rozumiana jako zdolność rozumienia i uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, to jej mnożenie związane jest z rozumieniem i uczeniem się coraz nowych faktów, które przedstawiane są dziecku za pomocą specjalnych kart edukacyjnych “Bitów inteligencji”.

Każde dziecko ma zdolności językowe i słuch absolutny, które to zdolności  nierozwijane zanikają. Pierwsze zdolności językowe zanikają już w wieku 6 miesięcy. Możemy temu zapobiec, przedłużając je. Ponownie kluczowe znaczenie ma obrana metoda. Nie przynosi spodziewanych efektów nauka słówek, albo pokazywanie bajek Disneya w oryginale.

Proponowane szkolenie

Mnożenie inteligencji

 

Rozwój kreatywności, wyobraźni i pamięci fotograficznej

Każdy maluch jest niezwykle kreatywny, a przy tym ma wspaniałą pamięć i wyobraźnię. Często nawet nie czujemy potrzeby, aby te naturalne dary rozwijać, nie zauważając jak z czasem są one coraz słabsze. Wpływa na to ćwiczenie logiki w zbyt młodym wieku. Ma to miejsce w grach i zabawach, wydawaniu poleceń, edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej (np. nauka liter lub sylab).  Nawet układanie puzzli jest aranżowane przez rodziców w taki sposób, że wzmacnia logikę, ale osłabia wspomniane naturalne zdolności. Zatem istnieje konieczność stworzenia przeciwwagi: im więcej logiki, tym intensywniej powinniśmy ćwiczyć kreatywność, pamięć i wyobraźnię – inaczej dziecko je utraci. Szczególnie dużo ćwiczeń logicznych pojawia się w edukacji przedszkolnej, a następnie szkolnej. Zatem nieznacznie wcześniej należy wprowadzić zabawy rozwijające kreatywność pamięć i wyobraźnię.

Proponowane szkolenie

Rozwój kreatywności

 


Poprawa rozwoju neurologicznego

Chcąc zapewnić optymalny rozwój intelektualny dziecka, należy stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju. Możemy o to zadbać w trzech obszarach.

 1. Uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju motorycznego (ruchowego i manualnego) oraz wygasić odruchy z pierwszego roku życia, które przeszkadzają dziecku funkcjonować;
 2. Skonstruować dietę, która będzie sprzyjać rozwojowi neurologicznemu;
 3. Nauczyć się współpracy z dzieckiem w szczególności, jak postępować, aby to dziecku zależało bardziej niż rodzicowi na wszystkim tym, co rodzic proponuje, a co prowadzi do prawidłowego rozwoju, a więc na wczesnej edukacji, ćwiczeniach ruchowych i manualnych, diecie itp. (na przykład  zachęcanie dziecka do mówienia przynosi odwrotny skutek).

 

Rozwój motoryczny, manualny i integracja sensoryczna

Rozwój ruchowy i manualny ma duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

W pierwszych latach życia można też uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów. Dzieci, które nie pełzały dynamicznie i naprzemiennie na dystansie 50 metrów dziennie nie rozwinęły dwóch z 7 poziomów rozwoju mózgu. Nie osiągną pełni swoich możliwości, jeśli nie damy im szansy do uzupełnienia tych obszarów rozwoju. Trzeba to zrobić jak najszybciej. W przeciwnym wypadku zwiększamy ryzyko dysfunkcji rozwojowych tj. dysleksja.

Nieśmiałość i problemy ze skupieniem uwagi często są konsekwencją niewygaśniętych odruchów z pierwszego roku życia. Dlatego warto wiedzieć, jak należy prawidłowo wspierać rozwój dziecka.

Proponowane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji

 

Dieta

Stosując odpowiednią dietę można stworzyć lepsze warunki dla rozwoju neurologicznego, a tym samym usprawnić rozwój intelektualny.

Są produkty, które opóźniają rozwój neurologiczny i osiąganie kluczowych umiejętności np. w zakresie mowy. Niektóre wywołują ociężałość umysłową, ospałość lub agresję. Są też takie, po których dziecko nie będzie reagować na polecenia i nie będzie współpracować z rodzicem.

Zdrowie jest naturalnym stanem. Jeśli dziecko ma katar lub przechodzi infekcję, to znaczy, że coś przeszkadza mu w pokonaniu zagrożenia. Odpowiednia dieta jest wtedy kluczowa. To dlatego dzieci nie chcą jeść, kiedy są chore. Nieodpowiednia dieta osłabi dziecko i przedłuży infekcję. Dodatkowo, aby wyjść szybko z infekcji warto stosować terapie naturalne, tj. masaż bańkami lub reflekosogię.

Proponowane szkolenie

Dieta i terapie naturalne

 

Rozwój emocjonalny w metodzie cudowne dziecko

Stabilizacja emocjonalna jest dziecku potrzebna do wspaniałego rozwoju, tak jak roślina potrzebuje dobrego stanowiska i stabilnych warunków do wzrostu. Granice określone przez rodziców są niezwykle potrzebne, ale niewielu rodziców potrafi je wyznaczać, a później trzymać się wyznaczonych reguł, gdyż brak nam pewności, czy właściwie je wyznaczyliśmy.

Proponowane szkolenie

Rozwój emocjonalny

 


Efekty metody Cudowne Dziecko

Dzieci, których rozwój jest wspierany zgodnie z założeniami metody Cudowne Dziecko czytają ze zrozumieniem w bardzo młodym wieku (np.: Lena przeczytała Akademię Pana Kleksa w wieku 5 lat), odszyfrowują kod liter nawet po pół roku nauki, czasem nawet jeszcze nie umiejąc mówić (9-miesięczna Jagoda). Mimo iż nigdy nie są uczone liter, same odgadują, która litera oznacza który dźwięk, dzięki czemu rozumieją znaczenie lub czytają zupełnie nowe słowa, których nie widziały w trakcie wcześniejszej nauki.

Dzieci te zainteresowane są w nieprzeciętny sposób matematyką, a ich umiejętności wyprzedzają o kilka lat umiejętności rówieśników. Wykonują obliczenia szybko i w pamięci. Zadania traktują jak zagadki.

Duże znaczenie dla nauki czytania i matematyki ma rozwój ruchowy i manualny. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

Sprawdź efekty nauki czytania

Czytanie dla rozwoju metodą doktor Anety Czerskiej

 • rozwinęło sprawność wzrokową u 70%
 • przyspieszyło rozwój mowy u 60%
 • pomnożyło inteligencję u 63%
 • wzrosła ciekawość świata u 71%
 • efekty zaobserwowano u 90%

Nawet dzieci z predyspozycjami do dysleksji nauczyły się czytać szybko i ze zrozumieniem, czasem w kilku językach, znacznie przewyższając umiejętnościami rówieśników. Na filmie można obejrzeć umiejętności jednego z takich dzieci z predyspozycjami do dysleksji.

Sprawdź efekty wczesnej nauki matematyki

Matematyka dla dzieci jest bardzo łatwa, gdyż posiadają one naturalne, wrodzone zdolności matematyczne. Mogą obserwować i samodzielnie wyciągać wnioski, stając się inteligentniejsze. Tymczasem w szkole matematyka jest nudna i trzeba zrozumieć sposób myślenia nauczyciela. To nie tylko nie rozwija zdolności, ale je niszczy. Zdolności ulegają zanikowi już wcześniej – od 3 roku życia – ale tylko wtedy, jeśli nie są właściwie rozwijane.

Uwaga

Powyższy film nie jest prezentacją metody, ani sposobu pracy z dzieckiem. Prezentuje on efekty. Tymczasem w metodzie Cudowne Dziecko nie sprawdza się dziecka, ani w żaden sposób nie testuje. Wyniki wczesnej edukacji obserwuje się w naturalnych sytuacjach, co jest dodatkową trudnością w badaniach efektywności metody.


Jak powstała metoda Cudowne Dziecko?

Testowałam znane współcześnie metody, ale także poszerzałam swoją wiedzę na temat działania i rozwoju mózgu. W tym czasie przeczytałam ponad 500 publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, neurobiologii i medycyny. Moi klienci mówią, że przychodzą do mnie, aby nie musieli zapoznawać się z tymi książkami i badaniami.

Po opracowaniu harmonogramu nauki, przez lata go doskonaliłam, aby nauka była najefektywniejsza. Badania naukowe nad efektywnością trwały 10 lat i brały w nich udział dziesiątki rodziców wraz z potomstwem: niemowlętami, przedszkolakami i młodymi uczniami. Za ich pomoc serdecznie dziękuję.

Ta nowa, unikalna metoda, o sprawdzonych rezultatach, jest najlepsza dla każdego dziecka od urodzenia. Ale warto ją stosować w każdym wieku, nawet w wieku 7-10 lat – gdyż poprawi szybkość liczenia, a także kreatywność, wyobraźnię, pamięć fotograficzną oraz myślenie operacyjne.


Opinie o metodzie Cudowne Dziecko

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej:

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.

1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.

2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.

3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu.

Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

 

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UŚ Ewy Ogrodzkiej-Mazur:

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko.

Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

Bardzo wiele opinii o efektach metody zawiera praca doktorska doktor Czerskiej oraz opisana poniżej publikacja naukowa.


Publikacja naukowa o metodzie Cudowne Dziecko

Książka “Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko” to pierwsza publikacja naukowa dla rodziców i nauczycieli małych dzieci o wczesnej edukacji dla rozwoju i nowych technikach pracy umysłowej. Dzięki nim można znacząco usprawnić funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie.
Zawiera opis podstaw teoretycznych metody, opis 10-letnich badań i opinie rodziców, ale również liczne przykłady działań różnych rodziców oraz opis efektów, które osiągnęli. Rodzice bardzo precyzyjnie opisali swoje dzieci, swoją motywację i działania,  pomysły i zabawy oraz efekty, które mogli zaobserwowali.

Agnieszka Kaczorowska-Pela książka Czytanie dla rozwoju przygotowanie do przyjścia na świat dziecka metoda Cudowne Dziecko

Agnieszka Kaczorowska-Pela przygotowuje się na przyjście na świat dziecka

Różnice i podobieństwa względem innych metod

Patrząc na karty edukacyjne, używane do nauki czytania, można odnieść mylne wrażenie, że metoda doktor Czerskiej jest podobna do metody Domana. Podobne są karty do nauki czytania, gdyż jest to dobry sposób prezentacji informacji dziecku. Rozmiar kart został zmieniony, gdyż inne są cele nauki i sposób prezentacji kart. Doktor Czerska inaczej operuje też kolorem i czcionką. W pracy doktorskiej dr Aneta Czerska przedstawiła punkty wspólne i różnice względem innych wczesnodziecięcych metod w 14 obszarach. 

Różnice względem metody Glenna Domana

Różnice w harmonogramie, sposobie prezentacji, doborze informacji wynikają z celów metody Cudowne Dziecko. Na przykład w zakresie nauki czytania celem nie jest zapamiętanie wyrazów, co jest celem metody Domana. Dla doktor Czerskiej nauka czytania lub matematyki jest sposobem na rozwój myślenia operacyjnego i inteligencji. Tak rozumiana nauka czytania czy matematyki jest tylko narzędziem, a można byłoby ją nawet nazwać skutkiem ubocznym poprawnej stymulacji rozwoju dziecka. 

Najważniejszą różnicą jest jednak efektywność, która została sprawdzona naukowo. Badania trwały 10 lat, a efektywność przekroczyła 90%. Jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została potwierdzona naukowo. Żadna polska ani zagraniczna metoda nie została przebadana pod tym kątem.

Metoda Cudowne Dziecko jest  daje możliwość szerokiego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek doktor Czerskiej, co potwierdziła w swojej opinii wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur (opinie powyżej).