tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Metoda Cudowne Dziecko

Metoda Cudowne Dziecko stymuluje wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne, rozwija kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną.

Dostarcza rodzicom narzędzi, aby kształtować naturalne zdolności każdego małego dziecka: słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne, a przy tym zapobiegać dysfunkcjom.

Na czym polega koncepcja metody

Dziecko uczy się czytania, matematyki czy wiedzy encyklopedycznej analogicznie jak uczy się mówić. W nauce mowy dziecko zanurza się w chaos informacji, w którym znajduje reguły gramatyczne i zaczyna je stosować. Dzięki temu nauka mowy przenosi człowieka na wyższy poziom intelektualny.

Podobnie można uczyć czytania, matematyki, wiedzy encyklopedycznej, języków obcych i wielu innych zagadnień. Dziecko samo dostrzega, np. jakim głoskom odpowiadają poszczególne litery, Uczy się danej umiejętności samo, ale najważniejsze, że przenosi się na kolejny, nowy poziom intelektualny.

  

Kiedy metoda powstała 

Metoda Cudowne Dziecko wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci od urodzenia do wieku 7 lat powstawała w latach 2001-2003. Następnie poddana została 10-letnim badaniom efektywności, co przyczyniło się do wprowadzenia modyfikacji, mimo iż efektywność metody wyniosła 90,4%.

Z dzieckiem w jakim wieku można pracować z użyciem metody 

Kiedy zacząć?

Wczesną edukację należy zacząć tak wcześniej, jak to możliwe. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej plastyczny jest mózg, który możemy kształtować, zapobiegając przy tym dysfunkcjom. Zatem można zacząć nawet w drugim dniu życia.
Jeśli dziecko ma już kilka lat lub jest przedszkolakiem, zacznijmy jak najszybciej, aby ocalić zdolności, które dziecko traci z wiekiem. Należy też jak najszybciej zdiagnozować i uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju.
Nawet w wieku 6 lat możemy zacząć naukę czytania i matematyki. Wtedy trudno będzie mówić o wpływie metody na rozwój neurologiczny, gdyż ten proces będzie dobiegać końca. Nadal jednak możemy nauczyć dziecko czytać i matematyki, szczególnie jeśli metody szkolne nie będą przynosić spodziewanych rezultatów.
Pamiętajmy jednak, że im starsze jest dziecko, tym więcej pracy musi włożyć rodzic, aby zaobserwować te same efekty co rodzic młodszego dziecka.

Jak długo można pracować z dzieckiem przy użyciu tej metody?

Metodą opracowaną przez doktor Czerską można pracować dowolnie długo, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących efektów.
Na przykład w zakresie nauczania matematyki harmonogram jest tak opracowany, aby stosować go z dzieckiem do wieku 12 lat. Natomiast ćwiczenia ruchowe może wykonywać nie tylko dziecko, ale także nastolatek, rodzic oraz dziadkowie.

Efekty metody

Dzieci, których rozwój jest wspierany zgodnie z założeniami metody Cudowne Dziecko czytają ze zrozumieniem w bardzo młodym wieku (np.: Lena przeczytała Akademię Pana Kleksa w wieku 5 lat), odszyfrowują kod liter nawet po pół roku nauki, czasem nawet jeszcze nie umiejąc mówić (9-miesięczna Jagoda). Mimo iż nigdy nie są uczone liter, same odgadują, która litera oznacza który dźwięk, dzięki czemu rozumieją znaczenie lub czytają zupełnie nowe słowa, których nie widziały w trakcie wcześniejszej nauki.

Duże znaczenie dla nauki czytania i matematyki ma rozwój ruchowy i manualny. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

Sprawdź efekty Czytania dla rozwoju

Czytanie dla rozwoju metodą doktor Anety Czerskiej

  • rozwinęło sprawność wzrokową u 70%
  • przyspieszyło rozwój mowy u 60%
  • pomnożyło inteligencję u 63%
  • wzrosła ciekawość świata u 71%
  • efekty zaobserwowano u 90%

Sprawdź efekty Matematyki dla rozwoju

Matematyka dla dzieci jest bardzo łatwa, gdyż posiadają one naturalne, wrodzone zdolności matematyczne. Mogą obserwować i samodzielnie wyciągać wnioski, stając się inteligentniejsze. Tymczasem w szkole matematyka jest nudna i trzeba zrozumieć sposób myślenia nauczyciela. To nie tylko nie rozwija zdolności, ale je niszczy. Zdolności ulegają zanikowi już wcześniej – od 3 roku życia – ale tylko wtedy, jeśli nie są właściwie rozwijane.

Kto jest autorem metody

Doktor Aneta Czerska jest pedagogiem, dydaktykiem, matematykiem, znanym ekspertem, który uczy najnowszych technik wspierania rozwoju.

Z jej usług korzystają rodzice, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata dla dalszych sukcesów w życiu.

Jest jednym z nielicznych pedagogów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe do pomnażania inteligencji i zdolności najmłodszych.

Jak powstała metoda

Testowałam znane współcześnie metody, ale także poszerzałam swoją wiedzę na temat działania i rozwoju mózgu.

W tym czasie przeczytałam ponad 500 publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, neurobiologii i medycyny.

Moi klienci mówią, że przychodzą do mnie, aby nie musieli zapoznawać się z tymi książkami i badaniami.

 

Po opracowaniu harmonogramu nauki, przez lata go doskonaliłam, aby nauka była najefektywniejsza.

Badania naukowe nad efektywnością trwały 10 lat i brały w nich udział dziesiątki rodziców wraz z potomstwem: niemowlętami, przedszkolakami i młodymi uczniami.

Za ich pomoc serdecznie dziękuję.

Ta nowa, unikalna metoda, o sprawdzonych rezultatach, jest najlepsza dla każdego dziecka od urodzenia. Ale warto ją stosować w każdym wieku, nawet w przypadku 6 i 7 latka – gdyż poprawi szybkość liczenia, a także kreatywność, wyobraźnię, pamięć fotograficzną oraz myślenie operacyjne.

Co wchodzi w skład metody

Czytanie dla rozwoju

Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. 

Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

Skoro dzieci potrafią czytać zanim rozpoczną naukę w szkole, to nigdy nie stwierdza się u nich dysleksji, mimo iż miały predyspozycje (skłonności genetyczne, skrzyżowaną lateralizację itp).

Matematyka dla rozwoju

Rozbudza w dzieciach miłość do liczb. Pozwala nie tylko rozumieć matematykę, ale z łatwością wykonywać dość skomplikowane obliczenia. 

Pozwala samodzielnie zrozumieć działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych, dziesiętnych, liczbach ujemnych, a nawet procentach.

Rozwija naturalne zdolności matematyczne – zdolność subitacji.

 

Dieta i terapie naturalne dla zdrowia i rozwoju

Stosując odpowiednią dietę można stworzyć lepsze warunki dla rozwoju neurologicznego, a tym samym usprawnić rozwój intelektualny.

 

Ruch dla rozwoju

Rozwój ruchowy i manualny ma duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

Nauka języków obcych, gry na instrumencie i wiedzy encyklopedycznej

Każde dziecko ma zdolności językowe i słuch absolutny, które to zdolności  nierozwijane zanikają. Pierwsze zdolności językowe zanikają już w wieku 6 miesięcy. Możemy temu zapobiec, przedłużając je.

Rozwój emocjonalny

Stabilizacja emocjonalna jest dziecku potrzebna do wspaniałego rozwoju, tak jak roślina potrzebuje dobrego stanowiska i stabilnych warunków do wzrostu. Granice określone przez rodziców są niezwykle potrzebne, ale niewielu rodziców potrafi je wyznaczać, a później trzymać się wyznaczonych reguł, gdyż brak nam pewności, czy właściwie je wyznaczyliśmy.

Rozbudzanie kreatywności, wyobraźni i pamięci

Każdy maluch jest niezwykle kreatywny, a przy tym ma wspaniałą pamięć i wyobraźnię. Zabawy logiczne oraz logiczna edukacja szkolna, a często nawet przedszkolna stosowane w zbyt młodym wieku osłabiają te zdolności.

 

Publikacja naukowa o metodzie i badaniach naukowych

Czytanie dla rozwoju
Pierwsza publikacja naukowa dla rodziców i nauczycieli małych dzieci  o wczesnej edukacji dla rozwoju i nowych technikach pracy umysłowej, dzięki którym można znacząco usprawnić funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie.
.
Zawiera opinie rodziców, ale również liczne przykłady działań różnych rodziców oraz opis efektów, które osiągnęli.
.
Rodzice bardzo precyzyjnie opisali swoje dzieci, swoją motywację i działania, swoje pomysły i zabawy oraz efekty, które mogli zaobserwować.

Opinie o metodzie Cudowne Dziecko

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej:

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.

1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.

2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.

3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu.

Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

 

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UŚ Ewy Ogrodzkiej-Mazur:

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko.

Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

 

 

Różnice i podobieństwa względem innych metod

W pracy doktorskiej dr Czerska przedstawia punkty wspólne i różnice względem innych wczesnodzieciecych metod w 14 obszarach.

Więcej szczegółów i zdjęć zobaczysz w opisie pracy doktorskiej.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie i przeczytać:

Dość często oceniamy metody po materiałach edukacyjnych, którymi pracuje się z dzieckiem.

Tymczasem okazuje się, że sam sposób nauki i prezentacji danych pomocy edukacyjnych ma większe znaczenie dla rozwoju mózgu.

Kliknij na ilustrację, aby przenieść się do artykułu i przeczytać, jak poszczególne metody zmieniają mózg dziecka.

Menu