Metoda Cudowne Dziecko

Metoda Cudowne Dziecko to unikalna, kompleksowa, autorska metoda wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka. Można ją stosować we wczesnym dzieciństwie, już nawet od urodzenia.

Dostarcza rodzicom narzędzi, aby kształtować naturalne zdolności każdego małego dziecka: słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne, a przy tym zapobiegać dysfunkcjom.


Dla kogo

Metoda Cudowne Dziecko dedykowana jest wszystkim dzieciom:

 • zdrowym,
 • z problemami neurologicznymi lub uszkodzeniem mózgu,
 • od poczęcia do 10 roku życia.

Dzięki metodzie Cudowne Dziecko

 • wykorzystasz i pomnożysz potencjał intelektualny dziecka, rozwiniesz myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć i wyobraźnię,
 • utrzymasz naturalne, wrodzone zdolności, charakterystyczne dla każdego małego dziecka, tj. słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne, które zanikają, jeśli nie są ćwiczone,
 • zaczniesz prawidłowo wspierać neurologiczny rozwój dziecka, a w tym wzrok, słuch, mowę, sprawność motoryczną i manualną oraz wszystko to, co kryje się pod hasłem integracja sensoryczna,
 • zapobiegniesz dysfunkcjom i problemom w nauce szkolnej, w tym również dysleksji,
 • ułatwisz dziecku naukę szkolną i zapewnisz sukcesy zarówno w edukacji szkolnej, jak i życiu zawodowym,
 • stworzysz głębokie, unikalne relacje w rodzinie, dzięki czemu będziesz cieszyć się harmonijnym życiem,
 • nauczysz się stwarzać najlepsze warunki dla zdrowia i rozwoju dziecka.

metoda Cudowne Dziecko od poczęcia do wieku 10 lat

Na czym polega koncepcja metody Cudowne Dziecko

Dziecko uczy się czytania, matematyki czy wiedzy encyklopedycznej analogicznie jak uczy się mówić – i tak samo łatwo. W nauce mowy dziecko zanurza się w chaos informacji, w którym znajduje reguły gramatyczne i zaczyna je stosować. Dzięki temu nauka mowy przenosi człowieka na wyższy poziom intelektualny.

Podobnie można uczyć czytania, matematyki, wiedzy encyklopedycznej, języków obcych i wielu innych zagadnień. Dziecko samo dostrzega, np. jakim głoskom odpowiadają poszczególne litery. Uczy się danej umiejętności samo, ale najważniejsze, że przenosi się na kolejny, nowy poziom intelektualny.

Cel metody Cudowne Dziecko

Celem metody Cudowne Dziecko jest wszechstronny rozwój, przede wszystkim intelektualny, ale nie może się on dokonać bez odpowiedniej dbałości o rozwój motoryczny (ruchowy i manualny) oraz o zdrowie i dietę.

Trzonem metody Cudowne Dziecko jest wczesna edukacja, a więc nauka czytania, wczesna nauka matematyki, pomnażanie inteligencji. Celem metody nie jest jednak dostarczanie wiedzy, ale dostarczanie jej w taki sposób, aby rozwijać naturalny potencjał intelektualny dziecka, myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną oraz zdolności (m.in. słuch absolutny, zdolności matematyczne i językowe), które wygasają, jeśli nie są rozwijane we wczesnym dzieciństwie.

Kiedy powstała metoda Cudowne Dziecko?

Metoda Cudowne Dziecko powstawała w latach 2001-2003. Następnie poddana została 10-letnim badaniom efektywności, co przyczyniło się do wprowadzenia modyfikacji, mimo iż efektywność metody wyniosła już wtedy 90,4%. W roku 2013 autorka metody Aneta Czerska uzyskała tytuł naukowy doktora na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej na temat metody i badań efektywności.  Od 20 lat metoda jest nieustannie udoskonalana i wzbogacana.

Dr Aneta Czerska Uroczystosc Nadania Tytułu Doktora 4.11.14

Kiedy zacząć stosować metodę Cudowne Dziecko?

Wczesną edukację należy zacząć tak wcześniej, jak to możliwe. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej plastyczny jest mózg, który możemy kształtować, zapobiegając przy tym dysfunkcjom. Zatem można zacząć nawet w drugim dniu życia.

Jeśli dziecko ma już kilka lat lub jest przedszkolakiem, zacznijmy jak najszybciej, aby ocalić zdolności, które dziecko traci z wiekiem. Należy też jak najszybciej zdiagnozować i uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju (diagnozy dokonuje rodzic, a potrzebną wiedzę uzyskuje podczas szkoleń).

Nawet w wieku 7 lat możemy zacząć naukę czytania i matematyki. Wtedy trudno będzie mówić o wpływie metody na rozwój neurologiczny, gdyż ten proces będzie dobiegać końca. Nadal jednak możemy nauczyć dziecko czytać i matematyki, szczególnie jeśli metody szkolne nie będą przynosić spodziewanych rezultatów.

Pamiętajmy jednak, że im starsze jest dziecko, tym więcej pracy musi włożyć rodzic, aby zaobserwować te same efekty, co rodzic młodszego dziecka.

Ile czasu dziennie zajmuje praca metodą Cudowne Dziecko?

Nauka czytania zajmuje około pół minuty dziennie. Podobnie nauka matematyki. Zabawy z pomnażaniem inteligencji, słuchem absolutnym i zdolnościami językowymi mogą zajmować ok. 20 minut dziennie. Zadbanie o prawidłowy rozwój ruchowy i manualny może zająć trochę więcej czasu, ale jest to uzależnione od wieku. Jeśli zatem możesz poświęcić pół godziny lub godzinę dziennie, to uda się nam zadbać o wszechstronny rozwój dziecka.

Jak długo można pracować z dzieckiem przy użyciu metody Cudowne Dziecko?

Metodą opracowaną przez doktor Czerską można pracować dowolnie długo, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących efektów. Pierwsze efekty widoczne są od razu, ale kształtowanie mózgu dziecka zajmuje nie mniej niż kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat.

Na przykład w zakresie nauczania matematyki harmonogram jest tak opracowany, aby stosować go z dzieckiem do wieku 12 lat. Natomiast ćwiczenia ruchowe może wykonywać nie tylko dziecko, ale także nastolatek, rodzic oraz dziadkowie.


Reportaż o nauce czytania w metodzie Cudowne Dziecko


Co wchodzi w skład metody Cudowne Dziecko?

Działania w metodzie Cudowne Dziecko można podzielić na trzy grupy:

 • pomnażanie potencjału intelektualnego,
 • rozwój naturalnych zdolności,
 • poprawa rozwoju neurologicznego.

 

Rozwój inteligencji

Trzon metody Cudowne Dziecko stanowi wczesna edukacja, w szczególności wczesna nauka matematyki i czytania. Materiały edukacyjne i sposób prezentacji wspierają rozwój wzroku, słuchu i mowy, a harmonogram nauki jest tak ułożony, aby usprawniać myślenie operacyjne, inteligencję, pamięć oraz wyobraźnię i kreatywność.

 

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko

Nauka czytania rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. 

Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

Skoro dzieci potrafią czytać zanim rozpoczną naukę w szkole, to nigdy nie stwierdza się u nich dysleksji, mimo iż miały predyspozycje (skłonności genetyczne, skrzyżowaną lateralizację itp).

Sprawdź efekty oglądając film.

Film prezentuje dziewczynkę, która była uczona czytać metodą Cudowne Dziecko.  W wieku 4 lat czyta po polsku z prędkością 55 wyrazów na minutę, a w języku angielskim z prędkością 56 wyrazów na minutę.

W wieku 6 lat czyta w języku:

 • polskim z prędkością 115 wyrazów na minutę (jak dzieci 13-letnie w Polsce),
 • angielskim – 177 wyrazów na minutę (jak dzieci 12-letnie w Wielskiej Brytanii),
 • niemieckim – 97 wyrazów na minutę (jak dzieci 11-letnie w Niemczech) ,
 • hiszpańskim – 100 wyrazów na minutę (jak dzieci 11-letnie w Hiszpanii),
 • czeskim – 70 wyrazów na minutę (jak dzieci 10-letnie w Czechach),
 • duńskim – 156 wyrazów na minutę (jak dzieci 12-letnie w Danii).

U dziewczynki w wieku 5 lat stwierdzono skrzyżowaną lateralizację i predyspozycje do dysleksji.

Proponowane szkolenie

Nauka czytania

 

nauka matematyki w metodzie Cudowne Dziecko

Wczesna nauka matematyki rozbudza w dzieciach miłość do liczb. Pozwala nie tylko rozumieć matematykę, ale z łatwością wykonywać dość skomplikowane obliczenia. Pozwala samodzielnie zrozumieć działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych, dziesiętnych, liczbach ujemnych, a nawet procentach. Rozwija naturalne zdolności matematyczne (np. zdolność subitacji), które z wiekiem zanikają, o ile nie są ćwiczone.

Proponowane szkolenie

Wczesna nauka matematyki

 


Rozwój naturalnych zdolności

Dalszy rozwój intelektualny prowadzimy wzbogacając wiedzę encyklopedyczną dziecka, przy czym nadal ważna jest metoda przekazywania tej wiedzy, gdyż celem jest rozwój myślenia operacyjnego, które w największym stopniu przekłada się na pomnażanie inteligencji. Oprócz ćwiczeń zdolności językowych i słuchu absolutnego, wprowadzamy zabawy rozwijające kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

 

Mnożenie inteligencji, słuchu absolutnego i zdolności językowych

Skoro inteligencja jest rozumiana jako zdolność rozumienia i uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, to jej mnożenie związane jest z rozumieniem i uczeniem się coraz nowych faktów, które przedstawiane są dziecku za pomocą specjalnych kart edukacyjnych “Bitów inteligencji”.

Każde dziecko ma zdolności językowe i słuch absolutny, które to zdolności  nierozwijane zanikają. Pierwsze zdolności językowe zanikają już w wieku 6 miesięcy. Możemy temu zapobiec, a ćwicząc przedłużyć je. Ponownie kluczowe znaczenie ma obrana metoda. Nie przynosi spodziewanych efektów nauka słówek, albo pokazywanie bajek Disneya w oryginale.

Proponowane szkolenie

Mnożenie inteligencji

 

Rozwój kreatywności, wyobraźni i pamięci fotograficznej

Każdy maluch jest niezwykle kreatywny, a przy tym ma wspaniałą pamięć i wyobraźnię. Często nawet nie czujemy potrzeby, aby te naturalne dary rozwijać, nie zauważając jak z czasem są one coraz słabsze. Wpływa na to ćwiczenie logiki w zbyt młodym wieku. Ma to miejsce w grach i zabawach, wydawaniu poleceń, edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej (np. nauka liter lub sylab).  Nawet układanie puzzli jest aranżowane przez rodziców w taki sposób, że wzmacnia logikę, ale osłabia wspomniane naturalne zdolności. Zatem istnieje konieczność stworzenia przeciwwagi: im więcej logiki, tym intensywniej powinniśmy ćwiczyć kreatywność, pamięć i wyobraźnię – inaczej dziecko je utraci. Szczególnie dużo ćwiczeń logicznych pojawia się w edukacji przedszkolnej, a następnie szkolnej. Zatem nieznacznie wcześniej należy wprowadzić zabawy rozwijające kreatywność pamięć i wyobraźnię.

Proponowane szkolenie

Rozwój kreatywności i pamięci

 


Poprawa rozwoju neurologicznego

Chcąc zapewnić optymalny rozwój intelektualny dziecka, należy stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju. Możemy o to zadbać w trzech obszarach.

 1. Uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju motorycznego (ruchowego i manualnego) oraz wygasić odruchy z pierwszego roku życia, które przeszkadzają dziecku funkcjonować;
 2. Skonstruować dietę, która będzie sprzyjać rozwojowi neurologicznemu;
 3. Nauczyć się współpracy z dzieckiem w szczególności, jak postępować, aby to dziecku zależało bardziej niż rodzicowi na wszystkim tym, co rodzic proponuje, a co prowadzi do prawidłowego rozwoju, a więc na wczesnej edukacji, ćwiczeniach ruchowych i manualnych, diecie itp. (na przykład  zachęcanie dziecka do mówienia przynosi odwrotny skutek).

 

Rozwój motoryczny, manualny i integracja sensoryczna

Rozwój ruchowy i manualny ma duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

W pierwszych latach życia można też uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów. Dzieci, które nie pełzały dynamicznie i naprzemiennie na dystansie 50 metrów dziennie nie rozwinęły dwóch z 7 poziomów rozwoju mózgu. Nie osiągną pełni swoich możliwości, jeśli nie damy im szansy do uzupełnienia tych obszarów rozwoju. Trzeba to zrobić jak najszybciej. W przeciwnym wypadku zwiększamy ryzyko dysfunkcji rozwojowych tj. dysleksja.

Nieśmiałość i problemy ze skupieniem uwagi często są konsekwencją niewygaśniętych odruchów z pierwszego roku życia. Dlatego warto wiedzieć, jak należy prawidłowo wspierać rozwój dziecka.

Proponowane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji

 

Dieta

Stosując odpowiednią dietę można stworzyć lepsze warunki dla rozwoju neurologicznego, a tym samym usprawnić rozwój intelektualny.

Są produkty, które opóźniają rozwój neurologiczny i osiąganie kluczowych umiejętności np. w zakresie mowy. Niektóre wywołują ociężałość umysłową, ospałość lub agresję. Są też takie, po których dziecko nie będzie reagować na polecenia i nie będzie współpracować z rodzicem.

Zdrowie jest naturalnym stanem. Jeśli dziecko ma katar lub przechodzi infekcję, to znaczy, że coś przeszkadza mu w pokonaniu zagrożenia. Odpowiednia dieta jest wtedy kluczowa. To dlatego dzieci nie chcą jeść, kiedy są chore. Nieodpowiednia dieta osłabi dziecko i przedłuży infekcję. Dodatkowo, aby wyjść szybko z infekcji warto stosować terapie naturalne, tj. masaż bańkami lub reflekosogię.

Proponowane szkolenie

Dieta i terapie naturalne

 

Rozwój emocjonalny w metodzie cudowne dziecko

Stabilizacja emocjonalna jest dziecku potrzebna do wspaniałego rozwoju, tak jak roślina potrzebuje dobrego stanowiska i stabilnych warunków do wzrostu. Granice określone przez rodziców są niezwykle potrzebne, ale niewielu rodziców potrafi je wyznaczać, a później trzymać się wyznaczonych reguł, gdyż brak nam pewności, czy właściwie je wyznaczyliśmy.

Proponowane szkolenie

Rozwój emocjonalny

 


Efekty metody Cudowne Dziecko

Dzieci, których rozwój jest wspierany zgodnie z założeniami metody Cudowne Dziecko czytają ze zrozumieniem w bardzo młodym wieku (np.: Lena przeczytała Akademię Pana Kleksa w wieku 5 lat), odszyfrowują kod liter nawet po pół roku nauki, czasem nawet jeszcze nie umiejąc mówić (9-miesięczna Jagoda). Mimo iż nigdy nie są uczone liter, same odgadują, która litera oznacza który dźwięk, dzięki czemu rozumieją znaczenie lub czytają zupełnie nowe słowa, których nie widziały w trakcie wcześniejszej nauki.

Dzieci te zainteresowane są w nieprzeciętny sposób matematyką, a ich umiejętności wyprzedzają o kilka lat umiejętności rówieśników. Wykonują obliczenia szybko i w pamięci. Zadania traktują jak zagadki.

Duże znaczenie dla nauki czytania i matematyki ma rozwój ruchowy i manualny. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dla rozwoju mózgu, dzieci spostrzegane są jako inteligentniejsze i bardziej ciekawe świata niż ich rówieśnicy. Mają wspaniałą wyobraźnię i pamięć oraz są bardzo kreatywne.

Sprawdź efekty nauki czytania

Czytanie dla rozwoju metodą doktor Anety Czerskiej

 • rozwinęło sprawność wzrokową u 70%
 • przyspieszyło rozwój mowy u 60%
 • pomnożyło inteligencję u 63%
 • wzrosła ciekawość świata u 71%
 • efekty zaobserwowano u 90%

Nawet dzieci z predyspozycjami do dysleksji nauczyły się czytać szybko i ze zrozumieniem, czasem w kilku językach, znacznie przewyższając umiejętnościami rówieśników. Na filmie można obejrzeć umiejętności jednego z takich dzieci z predyspozycjami do dysleksji.

Sprawdź efekty wczesnej nauki matematyki

Matematyka dla dzieci jest bardzo łatwa, gdyż posiadają one naturalne, wrodzone zdolności matematyczne. Mogą obserwować i samodzielnie wyciągać wnioski, stając się inteligentniejsze. Tymczasem w szkole matematyka jest nudna i trzeba zrozumieć sposób myślenia nauczyciela. To nie tylko nie rozwija zdolności, ale je niszczy. Zdolności ulegają zanikowi już wcześniej – od 3 roku życia – ale tylko wtedy, jeśli nie są właściwie rozwijane.

Uwaga

Powyższy film nie jest prezentacją metody, ani sposobu pracy z dzieckiem. Prezentuje on efekty. Tymczasem w metodzie Cudowne Dziecko nie sprawdza się dziecka, ani w żaden sposób nie testuje. Wyniki wczesnej edukacji obserwuje się w naturalnych sytuacjach, co jest dodatkową trudnością w badaniach efektywności metody.


Jak powstała metoda Cudowne Dziecko?

Testowałam znane współcześnie metody, ale także poszerzałam swoją wiedzę na temat działania i rozwoju mózgu. W tym czasie przeczytałam ponad 500 publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, neurobiologii i medycyny. Moi klienci mówią, że przychodzą do mnie, aby nie musieli zapoznawać się z tymi książkami i badaniami.

Po opracowaniu harmonogramu nauki, przez lata go doskonaliłam, aby nauka była najefektywniejsza. Badania naukowe nad efektywnością trwały 10 lat i brały w nich udział dziesiątki rodziców wraz z potomstwem: niemowlętami, przedszkolakami i młodymi uczniami. Za ich pomoc serdecznie dziękuję.

Ta nowa, unikalna metoda, o sprawdzonych rezultatach, jest najlepsza dla każdego dziecka od urodzenia. Ale warto ją stosować w każdym wieku, nawet w wieku 7-10 lat – gdyż poprawi szybkość liczenia, a także kreatywność, wyobraźnię, pamięć fotograficzną oraz myślenie operacyjne.


Opinie o metodzie Cudowne Dziecko

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej:

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.

1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.

2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.

3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu.

Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

 

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UŚ Ewy Ogrodzkiej-Mazur:

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko.

Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

Bardzo wiele opinii o efektach metody zawiera praca doktorska doktor Czerskiej oraz opisana poniżej publikacja naukowa.


Publikacja naukowa o metodzie Cudowne Dziecko

Książka “Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko” to pierwsza publikacja naukowa dla rodziców i nauczycieli małych dzieci o wczesnej edukacji dla rozwoju i nowych technikach pracy umysłowej. Dzięki nim można znacząco usprawnić funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie.
Zawiera opis podstaw teoretycznych metody, opis 10-letnich badań i opinie rodziców, ale również liczne przykłady działań różnych rodziców oraz opis efektów, które osiągnęli. Rodzice bardzo precyzyjnie opisali swoje dzieci, swoją motywację i działania,  pomysły i zabawy oraz efekty, które mogli zaobserwowali.

Agnieszka Kaczorowska-Pela książka Czytanie dla rozwoju przygotowanie do przyjścia na świat dziecka metoda Cudowne Dziecko

Agnieszka Kaczorowska-Pela przygotowuje się na przyjście na świat dziecka

Nasze opinie w google!

 • Avatar Aleksandra Minczanowska ★★★★★ w ostatnim tygodniu
  Warsztaty prowadzone przez dr Anetę Czerską są zawsze profesjonalnie przygotowane, podbudowane wiedzą naukową. Stosowanie metody w pracy z dzieckiem … More daje fenomenalne rezultaty w zakresie jego rozwoju. Nauka czytania i matematyki pobudzają juz we wczesnym dzieciństwie zafascynowanie zdobywania wiedzy. Warto skorzystać z programów i materiałów przygotowanych przez autorkę, gdyż są nieodłącznym elementem pracy z dzieckiem i pozwalają na wdrożenie metody "Cudowne Dziecko". Gorąco polecam!
 • Avatar GFX GFXGFX ★★★★★ 2 months ago
  Witam.
  Jako Tata trójki małych dzieci i jednocześnie nauczyciel akademicki, chcę się z Państwem podzielić szczerą opinią dotyczącą szkoleń.
  … More
  Szkolenia prowadzone przez Panią Anetę są prowadzone bardzo starannie, rzeczowo oraz zrozumiale. Krok po kroku rodzic poznaje proponowaną metodę uczenia dzieci z dokładnym wyjaśnieniem procesów zachodzących podczas nauki. Dla mnie proponowana metoda nauczania jest bardzo logiczna, poparta badaniami a co najciekawsze, przy odrobinie uwagi możemy omawiane procesy zauważyć u siebie.
  Metodę nauczania stosujemy również u naszych dzieci i tylko jest mi trochę żal, że taka wiedza nie jest powszechnie używana w edukacji naszych dzieci.
  Podsumowując, metodę i szkolenia polecam wszystkim rodzicom, bo każde dziecko jest zdolne, tylko musimy jak najwcześniej pomóc te zdolności rozwinąć. Natomiast bez żartów i na poważnie, gdyby to ode mnie zależało, Pani Anecie dałbym tytuł Profesora.
 • Avatar Jacek Błażejak ★★★★★ 3 months ago
  Szkolenia Pani Anety polecam każdemu, kto chce poszerzyć swój zakres wiedzy na tematy związane z rozwojem dziecka. Nie są to banały które znaleźć … More możemy w internecie a prawda płynąca z doświadczenia Pani Anety. Każdy z nas może odszukać na szkoleniach coś - sposób, metodę, rozwiązanie, które wykorzysta później w pracy z dzieckiem.
  Zawsze warto posłuchać kogoś mądrego. Polecam szkolenia dla ludzi umiejących słuchać, ale też i dla reszty! Może dzięki szkoleniom nauczą się jak zrobić tak, żeby dzieci się ich słuchały 🙂
  P.S. Kto mądry pomyślałby, że człowiek pójdzie na szkolenia i po nim zacznie uczyć się grać na pianinie!
 • Avatar Iwona Kaczocha ★★★★★ miesiąc temu
  Na szkolenie z nauki czytania trafiłam przypadkowo szukając w internecie jakiś informacji jak ułatwić dziecku naukę, by nie było znudzone i przymuszane … More do nauki - bo chociaż książki uwielbia to naukę czytania i pisania traktowało niemal jak karę;
  poczatkowo zapisałam się na jedno szkolenie- żeby zobaczyć, sprawdzić i zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona;
  Pani Aneta prezentuje wiedzę popartą doświadczeniem, która zmienia pogląd na wiele spraw. Podpowiada co zmienić i jak wydobyć oraz nie utracić naturalnych zdolności i umiejętności dziecka;
  Dzieci same dopominają się kolejnych "lekcji", kolejnych partii wiedzy, a nauka stała się naturalną bardzo przyjemną czynnością w ciągu dnia;
  Bardzo polecam szkolenia oferowane przez Instytut Rozwoju Małego Dziecka prowadzone przez dr Anetę Czerską.
 • Avatar Magdalena B ★★★★★ tydzień temu
  Trudno jest opisać słowami jak wiele dają szkolenia z dr Czerską! Słowa są tu zbędne. To prostu trzeba przeżyć, trzeba zobaczyć, trzeba wdrożyć … More w życie. Choć przyznam szczerze, że nie zawsze mam czas (jestem pracującą mamą -pracuję dłużej niż 8h dziennie) i nie jestem tak bardzo systematyczna w tych wszystkich ćwiczeniach i zabawach, to największą nagrodą dla mnie jest uśmiech i słowa córki "Mamusiu, matematyka! Mamusiu jeszcze karty!" Dodam, że chodzi o karty inteligencji:) Tutaj chciałabym jeszcze raz podziękować pani doktor za wszystkie dodatkowe materiały, które dla nas pracujących Mam są zbawieniem i możliwością kontynuowania wesołej zabawy, a nasze pociechy nawet sobie nie zdają sprawy, że to nauka!! DZIĘKUJĘ:)!Dziękuję Pani doktor za odpowiedź:) pozdrawiam!
 • Avatar Ania Pawlewska ★★★★★ 3 miesiące temu
  Jeśli przyszłość Waszego dziecka nie jest Wam obojętna to przeczytajcie :))))
  Do dr Anety Czerskiej na wykład zapisalam się z ciekawości. Szukając
  … More w internecie informacji dot. możliwości rozwoju dziecka trafiłam na bardzo chwytliwy tytuł „Mnożenie inteligencji”. Wow! No bo któż by nie chciał mieć geniusza w domu?! 😉 Jadę. Pewnie jakieś hokus-pokus ale sprawdzę.:) Nie było to hokus-pokus, nie było czarnej magii i gruszek na wierzbie. Był wykład merytoryczny, ciekawy i do tego taki, ze bez problemu mogłam go od razu wdrożyć w życie mojego dziecka. Ja mam rozpoznawać malarzy??? Nigdy w życiu! Dla mnie największa karą byłoby mnie zamknąć w Luwrze! Po wykładzie okazało się ze potrafię rozpoznawać malarzy, ich dzieła a w Klary pokoju pojawiło się pianino, na którym moje dziecko gra😱 (Nauczycielka pianina była pod wrażeniem - ja tez bo mi osobiście słoń na ucho nadepnął ) Ale do meritum.
  Dzisiaj mam 3-mies brzdąca i zakupiłam pełen pakiet szkoleń on-line. Jestem już po trzech - ani minuty się nie nudziłam. Pani dr cierpliwie i wyczerpująco odpowiada na każde pytanie. Olbrzymia wiedza jaką dzięki wykładom posiadłam jest nieoceniona. To dobrze zainwestowane pieniądze!!
  Dziękuję Pani dr
  Ania Pawlewska
 • Avatar Monika Szczeblewska ★★★★★ 6 months ago
  Jestem przeogromnie wdzięczna że spotkałam na swej macierzyńskiej drodze panią doktor Anetę Czerską. Pani doktor ma ogromną wiedzę w zakresie … More rozwoju dzieci. Po każdym spotkaniu czuję sie zmotywowana do dalszej pracy w domu z moimi dziećmi. Polecam szkolenia rodzicom, którzy chcą zmienić nastawienie do swojego dziecka i czerpać przyjemność z czasu spędzonego w domu.
 • Avatar Marcin Jezienicki ★★★★★ 2 tygodnie temu
  Bardzo fajna i opracowana na podstawach naukowych metoda na pozwolenie dziecku wyrastać w pełni swoich możliwości i nie blokować jego rozwoju, a wręcz … More go stymulować.
 • Avatar Katarzyna Górecka-Maryon ★★★★★ 7 months ago
  Informacje o Instytucie Małego Dziecka i jego szkoleniach powinny być u każdego ginekologa w Polsce! Każdy rodzic powinien posiadać tą wiedzę! Jestem … More pod wrażeniem tak ogromnej wiedzy, tak praktycznej i pomocnej, która pozwoli nam mieć wspaniałe dzieci a dalej fajnych i dobrych ludzi!
  Polecam!!!
 • Avatar Irena MH ★★★★★ miesiąc temu
  Z początku myślałam, że szkolenia oferowane przez Instytut dotyczą tylko małych dzieci. Moje dziecko ma 6 lat a za niedługo już nawet 7 lat i w … More przedszkolu rozpoczęło naukę czytania i pisania. Jednakże okazała się ona zbyt trudna dla niego. Było zniechęcone, płakało, że nie potrafi. Wtedy zdecydowałam się spróbować nowej metody stworzonej przez dr Czerską. Okazało się , że to strzał w dziesiątkę. Wykupiłam kurs online z nauki czytania i matematyki - i nie żałuję. Na kursach dowiedziałam się wielu interesujących faktów dot. rozwoju dziecka, ale przede wszystkim jak mogę pomóc swemu dziecku. Już po pierwszej sesji z matematyki moje dziecko chciało jeszcze i z uśmiechem na ustach powiedziało: mamo ja już lubię się uczyć. I teraz codziennie chętnie uczestniczy w sesjach z nauki czytania i matematyki. Stres zniknął, dziecko jest szczęśliwe, więc i ja też. Gorąco polecam.
 • Avatar Izabela Deska ★★★★★ 3 miesiące temu
  Początkowo zdecydowałam się ostrożnie na pakiet trzech szkoleń, żeby przekonać się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w metodę Cudowne … More Dziecko. Już po piątkowym wykładzie wprowadzającym "Jak nie pozbawić dziecka geniuszu", w którym zawsze bierze się udział przed swoim pierwszym dowolnym szkoleniem, utwierdziłam się w przekonaniu, że to dobra inwestycja i zamówiłam pakiet 10 szkoleń. Byłam pod wrażeniem ogromnej wiedzy dr Czerskiej na temat rozwoju dziecka i sposobu, w jaki funkcjonuje dziecięcy mózg. Ta wiedza jest poparta bogatym i zbieranym przez lata doświadczeniem oraz przedstawiona w niezwykle barwny i sympatyczny sposób.
  Jestem już po szkoleniach z nauki czytania i matematyki. Szkolenia trwają wiele godzin, ale ani przez chwilę się nie nudziłam. Metody są łatwe do zastosowania dla każdego, choć wymagają zaangażowania i regularności. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę uczyć swoje dziecko i jestem bardzo ciekawa efektów. Szkoda, że prezentowane na szkoleniach metoda oraz wiedza na temat rozwoju dziecka są tak mało rozpowszechnione wśród rodziców. Skorzystałoby na tym każde dziecko; udałoby się w łatwy sposób uniknąć wielu błędów, które negatywnie rzutują na rozwój dziecka i jego szkolne osiągnięcia.
 • Avatar Katarzyna Terebus ★★★★★ tydzień temu
  Serdecznie polecam wszystkim rodzicom! Szkolenia świetnie przygotowane merytorycznie, mnóstwo cennej wiedzy do zastosowania już od pierwszego dnia życia … More naszych dzieci. Szczególnie polecam tym rodzicom, którzy chcą aby ich dzieci nie traciły czasu na nudną naukę metodami szkolnymi, które jak pokazują badania na całym świecie, są mało skuteczne, a do tego sprawiają, ze dzieci bardzo często odbierają naukę jako obowiązek. Nauka może być niesamowitą przygodą, a nasze dzieci mogą pokochać ją już od najmłodszych lat. Wiedza zdobyta podczas szkoleń u dr Czerskiej i zastosowana w praktyce to najlepszy prezent jaki możemy dać naszym dzieciom.
 • Avatar Klaudia Jagiełło ★★★★★ 9 months ago
  Jestem ogromnie wdzięczna za wiedzę, którą otrzymałam podczas szkoleń 'Instytutu Rozwoju Małego Dziecka'! Wraz z mężem, z entuzjazmem … More wprowadziliśmy ją w naszą rodzinną codzienność i możemy z radością obserwować efekty. Jako rodzice jesteśmy teraz w stanie mądrze rozwijać naturalne zdolności naszego dziecka, nie tracąc przy tym cierpliwości. Doświadczenie jakim dysponuje dr Aneta jest naprawdę nieocenione. Polecam wszystkim!
 • Avatar Olga Gudanis ★★★★★ tydzień temu
  Szkolenia i materiały przygotowane przez dr Czerska są na najwyższym poziomie. Szkolenia są przygotowane bardzo profesjonalnie, tak aby każdy z uczestników … More wyniósł z nich jak najwięcej, oraz został przygotowany do pracy z dzieckiem w domu. Dr Czerska tłumaczy wszystkie zagadnienia bardzo przejrzyście. Ponadto przeprowadzone w miłej, kulturalnej atmosferze. Wiedza dr Czeskiej jest zdumiewająca a co więcej widać w niej pasję do tego co robi, co udziela się również rodzicom. Polecam skorzystanie ze szkoleń oraz przygotowanych pomocy, wszystkim rodzicom, dla których rozwój ich dzieci jest ważny, już od pierwszych dni życia. Osobiście żałuję, że trafiłam na Instytut tak późno, na szczęście nie za późno, aczkolwiek odbycie szkoleń wcześniej na pewno pozwoliłoby uniknąć wielu błędów.
 • Avatar Katarzyna Giedyk ★★★★★ miesiąc temu
  Brałam udział w kilku szkoleniach grupowych i jestem bardzo zadowolona. Zaczęłam szkolenia jeszcze będąc w ciąży z obawą czy to nie za wcześnie … More ale absolutnie nie! Im wcześniej tym lepiej. Dzięki szkoleniu z pierwszych miesięcy życia udało mi się uniknąć wielu błędów a pieniądze które prawdopodobnie wydałabym na niepotrzebne gadżety wydam na pewno na kolejne szklenia. Wczesna nauka czytania i wczesna nauka matematyki to szkolenia nie tylko pokazujące w jaki sposób można uczyć dzieci ale również w jaki sposób możemy się bawić. Jest to dla mnie szczególnie istotne ponieważ jako świeżo upieczona mama nie wiedziałam w jaki sposób mogę spędzać czas z noworodkiem, żeby przy okazji rozwijać jego umiejętności i inteligencje.Jestem pod ogromnym wrażeniem tych szkoleń i czekam na kolejne.
 • Avatar Wiola Wastag-Rokowska ★★★★★ 5 dni temu
  Bardzo polecam szkolenia z Panią Anetą. Początkowo zakupiłam pakiet trzech szkoleń, ale już po dwóch zdecydowałam się dokupić pakiet dziesięciu. … More Pani doktor posiada szeroką wiedzę w zakresie rozwoju małych dzieci, szkolenia są bardzo ciekawe, obejmują wiele różnych zagadnień i przebiegają się w miłej atmosferze. Po szkoleniach grupowych można skorzystać z indywidualnej konsultacji dostosowanej do wieku maluszka.
 • Avatar Agnieszka Pawlik ★★★★★ tydzień temu
  Na szkolenia dr Anety Czerskiej trafiłam, jak nasza córka miała nieco powyżej roku. Metody nauki czytania, rozwijania myślenia matematycznego są … More naprawdę kapitalne. Dr Czerska prowadzi szkolenia w sposób bardzo profesjonalny, przekazuje bardzo dużo swojej wiedzy w przystępny sposób i w bardzo miłej atmosferze. Nie żałuję tych wydanych pieniędzy i polecam wszystkim, którzy chcą ułatwić swojemu dziecku start i wejście w świat słów pisanych i liczb.
 • Avatar Magdalena Sy ★★★★★ tydzień temu
  Brałam udział w kilku kursach kilka lat temu i do tej pory śledzę wszystkie nowinki i materiały wypuszczane przez IRMD. Mój 6 letni Syn bardzo na … More tym korzysta =) wiedzę jaka zdobyłam na szkoleniach wcielalam w życie zarówno w domu, jak i w przedszkolu, gdzie pracowałam. Polecam serdecznie, nie zawiedziesz się!
 • Avatar Monika Chruściak ★★★★★ miesiąc temu
  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniach Pani dr Anety Czerskiej i dziś, pomimo wcześniejszych obaw i wątpliwości, chciałabym wziąć udział … More w każdym szkoleniu!! Stosuję metodę nauki czytania, nauki matematyki i rozwoju wzroku od zaledwie 3 miesięcy i widzę jak każdego dnia trójka moich dzieci czerpie rozwojowo ze wszystkich prezentacji. Do tego przepadają za proponowanymi aktywnościami. Starsze dzieci wręcz przestępują z nogi nogę, pytając kiedy zagramy w kolejne gry. Najmłodsza, roczna córka na sam widok kart ze zwierzętami, wyciąga rączki i kwili z radości, żeby zobaczyć je jeszcze raz.Żałuję, że nie trafiłam do Instytutu, kilka lat temu. Gdybym tylko wiedziała, że już niemowlaka warto uczyć czytać. Rodzicie, nie traćcie czasu swoich dzieci!
 • Avatar Jagoda Osadczuk ★★★★★ miesiąc temu
  Bardzo załuje że nie trafilam na kursy jak byłam jeszcze w ciąży i miałam więcej czasu, ale od 5 miesiąca nadrabiamy i jestem bardzo zadowolona. … More Syn kocha matematykę, zawsze uśmiechnięty podczas nauki jeśli można nazwać to nauką bo to czysta zabawa. Wiedza jaka dostaje się na kursach jest naprawde bardzo przydatna i łatwo wprowadzić ją do życia codziennego i patrzeć z dumą na dziecko jak chłonie wiedzę. Polecam bo ja nie żałuje tej inwestycji, która będzie pomocna w dalszym życiu mojego dziecka.
 • Avatar Monika Szulc ★★★★★ miesiąc temu
  Jestem po trzech szkoleniach i nie moge sie doczekac kolejnych! Jako mama trojki malych dzieci w wieku od 1-6 lat w koncu wiem, jak efektywnie z nimi pracowac, … More aby nauka byla przyjemna i nie byla kojarzona z nuda.Bardzo polecam wszystkim rodzicom malych dzieci jak i tym przyszlym!
 • Avatar Ania Reszka ★★★★★ miesiąc temu
  Program do matematyki jest fenomenalny! Jestem zachwycona, a mój synek uwielbia, jak siadamy do liczb i działań...a ma jedynie 10 miesięcy! cieszy … More się i żywo reaguje na subitację. Polecam każdemu:)
 • Avatar Natik S ★★★★★ rok temu
  Dzieci są naszym (moim i męża) najcenniejszym skarbem. Rodzicielstwo to wielka odpowiedzialność. Często zadawaliśmy sobie pytania czy wszystko robimy … More dobrze? Warsztaty z cyklu "Cudowne Dziecko" dały nam solidną dawkę wiedzy i inspiracji. Znaleźliśmy wiele odpowiedzi na pytania, z którymi żyliśmy np.: jak wspomagać rozwój naszych dzieci, jak je odżywiać, jak sprawić by mniej chorowały, jak zapobiegać trudnościom w nauce czytania i matematyki, wreszcie co zrobić by mniej się kłóciły i bardziej nas słuchały.Jestem po kilku warsztatach prowadzonych przez Panią Anetę Czerską i trudno wyrazić w słowach jak bardzo jestem jej wdzięczna. Dzięki wiedzy, którą nam przekazała stajemy się lepszymi rodzicami.
 • Avatar Barbara Fraczek ★★★★★ rok temu
  "Och jak zaluje !!!! zaluje ze nie zapisalam sie wczesniej na konsultacje z Pania Dr. Czerska!!! Wydawalo mi sie ze jeszcze za wczesnie zeby rozpoczac … More nauke czytania przeciez moj syn ma dopiero poltora roku! Jak bardzo sie mylilam wiem dopiero teraz! Bardzo polecam metody pracy z Pania Dr. Czerska, efekty sa widoczne juz po pierwszysch zajeciach. Jest to tez wspanialy pomysl na spedzenie czasu z dzieckiem. Swoja przygode rozpoczelam ze spotkaniem na skype z Pania Dr. Czerska na temat balansu emocjonalnego, nastepnie rozwoj ruchowy, rozwoj zdolnosci prawopolkulowych i w planach mam zakup kolejnych trzech szkolen, kazde z nich to prawdziwe perelki. Zakupilam rowniez zestaw 1 do nauki czytania oraz bity ktore moj syn uwielbia.
 • Avatar Paulina Maj ★★★★★ rok temu
  Żałuję, że nie trafiłam do Pani doktor przy pierwszym dziecku, chociaż już wtedy o niej wiedziałam. Dzięki szkoleniom czuję, jakbym dostała … More drugie życie, albo nawet szansę na lepsze życie. Jestem spokojniejsza w swych wyborach, bo w wychowaniu pomagają mi wskazówki, które dostałam na szkoleniach. Jestem po trzech szkoleniach, a ja i moja rodzina już zauważyliśmy zmianę na lepsze. Wkrótce szkolenie z Ruch Kluczem do Inteligencji, już nie mogę się doczekać. Polecam wszystkim rodzicom, po spotkaniu z dr Czerską spowrotem odnajdą swój kompas dobrego wychowania 🙂
 • Avatar Vita-Dent Aleksandra Widenka ★★★★★ rok temu
  Dziekuję za ten wspólny czas szkoleń.Pani doktor jest niesamowitym człowiekiem. Jestem bardzo zbudowana tym co uslyszalam na szkoleniach. Myslę , … More że każdy rodzic powiniec to wiedzieć, aby uświadomić sobie jak wielki potencjał mają male dzieci i jak wspaniale można go dla ich dobra wykorzystać. Cieszę się, że ja już wiem:) i będę mogla z nimi pracować.Pani doktor ma wielki DAR, którym dzieli się z innymi. Jestem bardzo wdzięczna.Dziękuję i szczerze polecam wszystkim.Aleksandra Widenka
 • Avatar Natalia Popiołek ★★★★★ 2 lata temu
  Nie zgadzam się z poprzednią opinią.Zaczynałam u swojego dziecka z kartami Domana i uważam, że to było nużące. Ciągłe powtarzanie.Karty Domana … More to głównie rzeczowniki w mianowniku i czasowniki. A znając system samemu można tworzyć karty.Co jest super! Bo dziecku spodobała się np. piosenka i ...już można ją napisać, pokazywać i jednocześnie śpiewać ! 🙂 Szkolenia dają wiedzę. Można skorzystać z materiałów, które autorka sprzedaje, ale można robić własne. Właśnie dlatego te szkolenia są genialne. Z większą świadomością wybieram zabawki lub zajęcia. Najważniejsze jest jednak to, że poświęcam dziecku uwagę i aktywnie uczestniczę w jego rozwoju,mając na niego wpływ. To daje satysfakcję, a dziecka uczę, że zdobywanie wiedzy,czytanie, liczenie to bardzo ciekawy i fascynujący proces. Jest tyle ciekawych rzeczy z naszego świata, tylko trzeba mieć wiedzę, by umiejętnie je zaprezentować. Rekomenduję szkolenia Dr Czerskiej z całego serca.Pozdrawiam 🙂


Kim jest autorka metody Cudowne Dziecko

Aneta Czerska jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magistrem matematyki (UW), dydaktykiem, specjalistą rozwoju małych dzieci i liderem wczesnej edukacji.

Znana jest jako ekspert, który uczy najnowszych technik rozwoju potencjału dziecka. Z jej usług korzystają rodzice, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka dla jego dalszych sukcesów w życiu. Jest jednym z nielicznych pedagogów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycie naukowe do rozwoju inteligencji, pamięci, kreatywności i naturalnych zdolności dziecka.


Opinie o szkoleniach, metodzie i zestawach edukacyjnych

Poniżej zgromadzone zostały opinie zamieszczone na wcześniejszej stronie Instytutu oraz na Facebooku.


Różnice i podobieństwa względem innych metod

Patrząc na karty edukacyjne, używane do nauki czytania, można odnieść mylne wrażenie, że metoda doktor Czerskiej jest podobna do metody Domana. Podobne są karty do nauki czytania, gdyż jest to dobry sposób prezentacji informacji dziecku. Rozmiar kart został zmieniony, gdyż inne są cele nauki i sposób prezentacji kart. Doktor Czerska inaczej operuje też kolorem i czcionką. W pracy doktorskiej dr Aneta Czerska przedstawiła punkty wspólne i różnice względem innych wczesnodziecięcych metod w 14 obszarach.

Różnice względem metody Glenna Domana

Różnice w harmonogramie, sposobie prezentacji, doborze informacji wynikają z celów metody Cudowne Dziecko. Na przykład w zakresie nauki czytania celem nie jest zapamiętanie wyrazów, co jest celem metody Domana. Dla doktor Czerskiej nauka czytania lub matematyki jest sposobem na rozwój myślenia operacyjnego i inteligencji. Tak rozumiana nauka czytania czy matematyki jest tylko narzędziem, a można byłoby ją nawet nazwać skutkiem ubocznym poprawnej stymulacji rozwoju dziecka.

Najważniejszą różnicą jest jednak efektywność, która została sprawdzona naukowo. Badania trwały 10 lat, a efektywność przekroczyła 90%. Jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została potwierdzona naukowo. Żadna polska ani zagraniczna metoda nie została przebadana pod tym kątem.

Metoda Cudowne Dziecko jest  daje możliwość szerokiego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek doktor Czerskiej, co potwierdziła w swojej opinii wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur (opinie powyżej).