Aktualności

Fakty i mity w pracy psychologa i pedagoga – Konferencja Psychologiczno – Pedagogiczna (23.10.2015)

Dziś 23 października 2015 roku odbywa się Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna dedykowana jest nie tylko pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale także psychologom i pedagogom pracującym w przedszkolach i szkołach, oraz nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.

Konferencja nosi tytuł „Fakty i mity w pracy psychologa  i pedagoga” I odbywa się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój.

W związku z reformą system edukacji  zmienia się zakres i sposoby działania poradni psychologiczno- pedagogicznych. Placówki te mają wspierać przedszkola i szkoły poprzez podejmowanie działań długofalowych poczynając od diagnozy potrzeb placówki, poprzez pomoc w realizacji zadań i oceny skutków.

Powstaje wiele pytań, problemów, które wymagają wyjaśnienia przedyskutowania i odpowiedzi.

Na to spotkanie zostali zaproszeni specjaliści I doświadczeni praktycy. Konferencja jest okazją do analizy prawnych aspektów pracy psychologa/pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości.

Zmiana jest świetną okazją do weryfikacji dotychczasowych działań. Warto zastanowić się z czego zrezygnować i co wprowadzić nowego.  Wykładowcy opowiedzą m.in. o pozbawionych podstaw naukowych teoriach, niesprawdzonych narzędziach i metodach, które niestety często pojawiają się w praktyce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencja będzie również okazja do doskonalenia kompetencji w zakresie zapobiegania i reagowania na sytuacje szczególnie trudne, jakimi są próby samobójcze dzieci i młodzieży i zachowania autodestrukcyjne.

Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna będzie realizowana pod hasłem „Fakty i mity w pracy psychologa szkolnego i pedagoga”, odbędzie się 23.10.2015 w godzinach 10:00 – 16:00 

W programie m.in.:

  • Nowe narzędzia badawcze w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznymdr Magdalena Kaczmarek, SWPS 
  • Kompetencje psychologa i pedagoga w placówce edukacyjnej i poradni w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych – dr hab. Grażyna Katra, UW
  • Neurobiologia – wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się. Przekraczanie granic możliwości mózgu w uczeniu się – prof. Jerzy Vetulani
  • Prawne aspekty pracy psychologa/pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społecznej – Agnieszka Olszewska
  • Stymulacja rozwoju czy nadmierna presja? – dr Aleksandra Piotrowska
  • Samobójstwa i próby samobójcze młodzieży – niedostrzegany problem – Ewa Maksymowska
  • Oszukańcze teorie, narzędzia i metody w psychologii – co „wyrzucić” z poradni a co nabyć?” – Tomasz Garstka
  • Zachowania autoagresywne młodzieży – samookaleczenia, czyli bolesne rany …. na ukojenie – dr Dorota Mielcarek
  • Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności, dzieci ze spectrum autyzmu w przedszkolu i szkole. Kompetencje nauczycieli, pedagogów i psychologów w rozumieniu dzieci autystycznych w procesie edukacji – Wanda Jabłońska (Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie)