Aktualności

Jak odmawiać różaniec z dzieckiem i całą rodziną

W październiku zachęcani jesteśmy do modlitwy z różańcem. Niedawno odbyło się też ogólnopolskie wydarzenie “Różaniec bez granic”. Mimo iż mieszkamy w Danii, przyłączyliśmy się do tej modlitwy odmawiając w tym samym czasie różaniec całą rodziną w domu. Wczoraj podobną akcję przeprowadzono we Włoszech.

Skoro odmawiamy różaniec i pragniemy zaangażować w to nasze dzieci, chciałabym się podzielić sposobem, którego nauczyłam się dzięki lekturze artykułu pani Grażyny Lipskiej w miesięczniku Misericordia.

Zgodnie ze wskazówką udzieloną przez ojca Adama Szustaka na youtube-owym kanale “Langusta na palmie”, “zdrowaśki” traktuję jak taśmociąg dla rozważań. Kiedy mówię jedną modlitwę, skupiam się na każdym słowie, ale kiedy wypowiadam ją 50 lub 150 razy, wtedy traktuję ją jak tło do rozważań i nie skupiam się na słowach. Mówię je szybko i automatycznie.

Taki rodzaj modlitwy jest medytacją, o której zaletach tak często wspomina się, mówiąc o jodze czy o medytacji transcendentalnej. Tymczasem nie musimy sięgać po kulturę i religię wschodu. Mamy własną tradycje, kulturę i religię. Czerpmy z niej.

 

Grażyna Lipska-Zaremba

Życie jak różaniec

Jako opiekunka pojechałam ponad 20 lat temu z koleżanką do Raciborza, do siostry zakonnej, która leczyła ziołami i wykonywała zabiegi na kręgosłup. W poczekalni zebrało się około 20 osób. Wyszła starsza siostra z kartką w ręku i poprosiła oczekujących, aby rozpoczęli modlitwę różańcową. Wskazała na mnie „Pani poprowadzi różaniec”. Odpowiedź była natychmiastowa-„Nie potrafię”. Siostra podała mi trzymaną kartę ze słowami „Nie szkodzi, tu jest instrukcja”.

Wiele lat minęło nim dojrzałam do osobistego zaangażowania się w tę modlitwę. Dopiero kilka lata temu spróbowałam odmawiać ją codziennie. Największą trudność sprawiała medytacja towarzysząca odmawianiu modlitwy. Pomocą okazały się owoce różańca przypisane poszczególnym tajemnicom przez świętego Ludwika Marię Grignion de Montfort’a.

Zaczęłam wędrówkę przez życie Jezusa Chrystusa i Maryi zapisane w tajemnicach różańcowych. Oto moje rozważania:

 

Tajemnice Radosne                                      Owoc Tajemnicy

 1. Zwiastowanie NMP – Pokora

Często rozmyślam, że chciałabym zawsze być gotowa do podjęcia zadań, jakich nie brakuje każdego dnia. Staram się wzbudzić w sobie ufność w to, że z Bożą pomocą, dam radę nowym obowiązkom. Dziękuję Matce Bożej za wzór pokory i zaufania Bogu. Proszę o wyzbycie się lęku przed nową pracą, nową znajomością, przed odwiedzinami u chorej znajomej.

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety – Miłość bliźniego

Tu proszę o dar rozpoznawania potrzeb innych ludzi i obdarowywania ich tym, czego najbardziej w danej chwili potrzebują. Myślę, czy danego dnia poświęciłam dostatecznie dużo uwagi moim najbliższym. Proszę Matkę Bożą o większą wrażliwość, o umiejętność gospodarowania swoim czasem, aby dla innych go starczało.

 1. Narodzenie Pana Jezusa – Ubóstwo

To są trudne rozmyślania o nie uleganiu zazdrości, zawiści o dobra materialne, które mają inni. To prośba o radość z rzeczy codziennych. To temperowanie własnych zapędów do posiadania rzeczy, które nie są mi potrzebne, to dziękowanie za łaskę przyjścia na świat osoby Boskiej za pośrednictwem Maryi.

 1. Ofiarowanie Pana Jezusa – Posłuszeństwo

Proszę Jezusa za pośrednictwem Maryi o akceptowanie porządku prawnego, zasad obowiązujących w pracy, o przestrzeganie przepisów i zakazów.

 1. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Szukanie Jezusa

Lubię tę tajemnicę, gdyż mogę dziękować Jezusowi za życie w wierze i prosić Matkę Bożą, aby mnie prowadziła do swojego Syna. Proszę też o radość ze świata, który został nam przez Stwórcę ofiarowany.

 

Tajemnice Bolesne                                       Owoc Tajemnicy

 1. Konanie w Ogrójcu – Skrucha i żal za grzechy

Przepraszam każdego dnia za swoje grzechy: nie dotrzymanie słowa, zapomnienie o modlitwie porannej, odłożenie pilnej sprawy na kolejny dzień, niecierpliwość i zrzędzenie.

 1. Biczowanie – Umartwienie zmysłów

Wspominam cierpienia Pana Jezusa i proszę o przyjęcie moich codziennych dolegliwości jak ból głowy, ból kręgosłupa, złe samopoczucie, niepewność pracy.

 1. Cierniem ukoronowanie – Umartwienie rozumu i serca

Proszę Pana Jezusa o łaskę skromności w życiu, o wyzbycie się fascynacji spotkaniami z intelektualistami, o dar patrzenia na każdego, którego w życiu spotykam jako na człowieka mi równego, Przepraszam, że lubię się chwalić swoimi osiągnięciami, nawet tymi na polu kulinarnym.

 1. Dźwiganie krzyża – Cierpliwość i zgadzanie się z Wolą Bożą

Przez pamięć cierpień Pana Jezusa wypraszam cierpliwość i niezachwianą ufność w słuszność drogi, którą każe mi iść Pan. Przepraszam za zwątpienia, upadki i bunty.

 1. Ukrzyżowanie-  Miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz

Dziękuję Panu Bogu za dar Jego Syna, który odkupił mnie od grzechu pierworodnego. Proszę o Boże Miłosierdzie w godzinie śmierci.

 

Tajemnice Chwalebne                                 Owoc Tajemnicy

 1. 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Wiara i nawrócenie

Proszę, aby radość ze Zmartwychwstania Jezusa była mi siłą w codzienności, źródłem pociechy w życiowych smutkach, mocą w chorobie.

 1. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Nadzieja i pragnienie nieba

Cieszę się, że Jezus pokazał nam drogę do nieba, którą możemy do Niego podążać żyjąc w wierze.

 1. Zesłanie Ducha Świętego – Miłość i żarliwość apostolska

Dziękuję Panu Bogu i Jezusowi za dar obecności Ducha Świętego wśród nas. Proszę, aby Duch Święty rozjaśniał mój umysł, wzmacniał wolę i rozgrzewał serce.

 1. Wniebowzięcie NMP –Śmierć szczęśliwa i nabożeństwo do NMP

Zawierzam Matce Bożej swoją ziemską drogę ku wieczności. Dziękuję Jej za wierność Jezusowi do końca i misję Pośredniczki, której się podjęła dla ludzi.

 1. Ukoronowanie NMP – Ostateczne wytrwanie i ufność w Maryi.

Wysławiam imię Maryi i dziękuję Jej za objawienia, które miały miejsce w świecie.

 

Rozważanie tych Tajemnic przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa zapisane przez Ewangelistę św. Jana: „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie „(J,14, 6).