Aktualności

Kim była Maria Agnesi, że zasłużyła na Google Doodle?

Dziś przypada 296 rocznica urodzin pierwszej największej kobiety matematyk od czasów starożytnych. Napisała m.in. publikację poświęconą rachunkowi różniczkowemu i całkowemu.

Choć moda na wychowywanie cudownych dzieci zacznie się dopiero 38 lat później (w roku 1756 wraz z W.A.Mozartem), Maria jest przykładem, iż geniusz dziecka kształtuje się w kontakcie z rodzicem, jego pracą i zamiłowaniami.

Twoja pociecha też jest zdolna i ciekawa świata. Możesz  przyspieszyć rozwój dziecka, ale też nieświadomie go opóźnić. Najważniejsze są pierwsze lata życia, dlatego spotkajmy się na szkoleniach dla rodziców o wczesnej edukacji dla rozwoju.

Cudowne dziecko

Mając 5 lat płynnie mówiła już po włosku i francusku, a jako nastolatka nauczyła się wielu innych języków, m.in. greckiego, hebrajskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, dzięki temu zyskała miano “chodzącej poliglotki”. Mając 9 lat sama napisała i wygłosiła godzinną mowę po łacinie poświęconą prawom kobiet do edukacji.

Gdy Maria Gaetana Agnesi miała 15 lat jej ojciec zaczął organizować w domu spotkania z największymi uczonymi, podczas których nastolatka odczytywała, a następnie broniła tez dotyczących zawiłych kwestii filozoficznych.

W 1750, gdy miała 32 lata, zachorował jej ojciec. Wtedy papież Benedykt XIV przekazał jej katedrę matematyki i filozofii naturalnej na Uniwersytecie w Bolonii. Była drugą kobietą-wykładowcą na tej uczelni.

Najcenniejszym dziełem tej uczonej są Zasady analizy [matematycznej] dla młodzieży włoskiej z 1748, uważane za najwybitniejsze osiągnięcie w tej dziedzinie i porównywane do dzieł Eulera. Dziś najbardziej znana jest ze swoich badań w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego.

Kim był ojciec Pietro Agnesi

Ojciec był zamożnym kupcem jedwabiu i profesorem matematyki na Uniwersytecie w Bolonii. Uczył Marię matematyki od 4. roku życia. Matka Anna Brivio była nauczycielką. Rodzice nie byli uczonymi na tyle wybitnymi, aby pamiętać o nich, ale od wczesnego dzieciństwa przekazywali jej wiedzę i pasję. Choć w tamtych czasach nie wiedziano o tym, wczesna edukacja ma ogromne znaczenie dla rozwoju neurologicznego, gdyż do 6 roku życia mózg jest najbardziej plastyczny i kształtuje się najwięcej połączeń nerwowych, koniecznych dla późniejszych sukcesów szkolnych i zawodowych.

Ciekawostki

Uważano ją za bardzo piękną kobietę.

Była najstarsza z 23 rodzeństwa (licząc siostry i braci przyrodnich).

Była bardzo głęboko religijna i w 20. roku życia postanowiła wstąpić do zakonu, przed czym powstrzymywały ją tylko obowiązki domowe, które przejęła po śmierci matki. Była nauczycielką swoich młodszych braci.

Po śmierci ojca w 1752, zrealizowała swoje marzenie o poświęceniu się studiom teologicznym i podjęła się opieki nad chorymi, biednymi i bezdomnymi. W 1762 opracowała przegląd prac naukowych Lagrange’a. Przez kilka lat kierowała przytułkiem dla ubogich, a następnie wstąpiła do zakonu szarytek, w którym zmarła.