Aktualności

Nauka czytania – zalecenia Komisji Europejskiej a podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zgodnie z raportem Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka, przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, opracowanym na podstawie danych z 31 krajów (UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) w maju 2011 r., około jednej piątej piętnastolatków ma problem z czytaniem. Kraje UE uzgodniły, że do roku 2020 konieczne jest ograniczenie liczby uczniów mających kłopoty z czytaniem do 15%. Jedynie w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii odsetek uczniów mających trudności tego typu był niższy. W Polsce odsetek ten wyniósł 15%. Choć to czwarte miejsce w Europ, to w rozumieniu autorów badania jedna na sześć młodych osób nie jest przygotowana do dalszej edukacji ani aktywności na rynku pracy.

Obecnie kraje europejskie skupiają się głównie na przygotowaniu uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, zwiększeniu oferty różnorodnych materiałów wspomagających naukę czytania oraz na rozwoju motywacji uczniów do sięgania po lekturę. Prawie wszystkie europejskie podstawy programowe obejmują cele edukacyjne lub programy nauczania dla poziomu edukacji przedszkolnej zawierające elementy odnoszące się do rozwijania umiejętności czytania. W raporcie przedstawiono opinię, że najlepsze efekty przynosi połączenie kilku strategii nauki czytania. Przywiązywanie szczególnej wagi do wczesnych umiejętności związanych z nauką czytania znalazło wyraźne odzwierciedlenie w najnowszych reformach przeprowadzonych w czterech krajach europejskich: w Danii, Austrii, Portugalii i we Włoszech. W raporcie szczególny nacisk położono na podkreślenie związku między nauczaniem czytania w wieku przedszkolnym a późniejszymi sukcesami w czytaniu ze zrozumieniem.

Niestety, zgodnie z raportem, w Polsce nie możemy mówić o rozwijaniu umiejętności czytania w wieku przedszkolnym. W zestawieniu, w którym zaprezentowano 15 podstawowych umiejętności związanych z nauką czytania, w polskich przedszkolach rozwija się jedynie dwie: wzbogacanie słownictwa i rysowanie kształtów liter, które mają niewielki związek z czytaniem.

 

Fragment:

Aneta Czerska: Wczesnodziecięca nauka czytania i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka

z książki:

E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński: Edukacja małego Dziecka. Wybrane obszary aktywności. tom 6, Kraków 2013, Impuls.