Aktualności

Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych

22 i 23 października 2015 roku w Rzeszowie odbędzie się ogólnopolska konferencja organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski pod hastem “Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych”.

Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Profesora Aleksandra Bobko.

Obcowanie z literaturą, teatrem, tańcem i sztuką wizualną jest niezbędnym elementem w wychowaniu i edukacji małego dziecka.

W obecnym czasie interesujące wydają się problemy związane z sytuacją dydaktyczno-wychowawczą małego dziecka dotyczącą wychowania przez sztukę, czyli m. in. wychowania literackiego, teatralnego, tanecznego, estetycznego.

Doznania estetyczne związane z obcowaniem dziecka literaturą, tańcem, teatrem i sztukami wizualnymi, odgrywają znaczącą rolę w jego życiu.

Ważne są  refleksje teoretyczne dotyczące szeroko rozumianych walorów wymienionych sztuk w rozmaitych kontekstach – estetycznych, filozoficznych, kulturowych, antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych.

Obok konstatacji teoretycznych podczas konferencji omówione zostana także dane empiryczne odnoszące się do pewnych potencjalnie możliwych oddziaływań dydaktycznych, reakcji odbiorczych bądź aktywności dziecka jako uczestnika artystycznychaktów.

Materiały przedstawione na konferencji dotyczyć będą dziecka do 12. roku życia. Obszar rozwoju rozumiemy tutaj szeroko jako sferę emocji, interakcji społecznych, procesów intelektualnych, działań behawioralnych.

Kręgi tematyczne:

  • literatura dziecięca, taniec, teatr i sztuki wizualne jako obszary sztuki dla dziecka;
  • literatura i książka dziecięca w pracy wychowawcy przedszkola i szkoły podstawowej;
  • literatura dziecięca we współczesnej rodzinie;
  • taniec jako forma dziecięcej aktywności;
  • taniec i teatr w programie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola i szkoły podstawowej;
  • teatr dla dzieci jako sztuka autonomiczna;
  • teatr jako forma wyrażania ekspresji małego dziecka;
  • sztuki wizualne (plastyka, fotografia, film) w wychowaniu małego dziecka;
  • znaczenie dorosłych we wprowadzaniu małego dziecka w świat sztuki.

Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 22 -23 X 2015 r.