Aktualności

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: współczesne oblicza edukacji – konferencja

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: współczesne oblicza edukacji” odbędzie się 4 czerwiec 2016 w  Łódzi. Organizatorzy czekają na prezentacje do końca maja.

Cele konferencji

Dyskusja i prezentacja osiągnięć w zakresie kształtu i efektywności współczesnej edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Konferencja ukierunkowana jest na popularyzację wiedzy na temat wielorakich perspektyw w wychowaniu i kształceniu dzieci, edukacji środowiska rodzinnego, czynników integrujących i dezintegrujących proces wychowawczy i dydaktyczny.

Adresaaci konferencji

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

Ramowy program konferencji

Harmonogram konferencji tworzą trzy sesje tematyczne. Szczegółowa agenda zostanie opublikowana  w drugiej połowie maja  2016 r.

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Otwarcie konferencji
SESJA 1.
9.15-11.45 Wystąpienia prelegentów
11.45-12.00 Przerwa kawowa
SESJA 2.
12.00-13.30 Wystąpienia prelegentów
13.30-14.15 Lunch
14.15-15.45 Wystąpienia prelegentów
SESJA 3.
15.45-18.45 Wystąpienia prelegentów
18.45-19.00 Zamknięcie konferencji

Zakres tematyczny konferencji

Deficyty rozwojowe
Diagnoza potrzeb możliwości dziecka
Edukacja alternatywna, antypedagogika
Edukacja ruchowa
Globalizacja a edukacja
Media w edukacji
Metodyka i projektowanie edukacji
Problemy wychowawcze w przedszkolu i szkole
Programy i podręczniki szkolne
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Role i zadania nauczyciela
Rozwój psycho-fizyczny dziecka
Terapia pedagogiczna
Współprac z rodzicami
Zabawa w przedszkolu i szkole
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zarządzanie placówką oświatową
Zasady pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej

 Opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

TERMIN PŁATNOŚCI

KOSZT

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

14.05.2016

18.05.2016

290 zł brutto

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

14.05.2016

18.05.2016

125 zł brutto

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

14.05.2016

18.05.2016

290 zł brutto

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

14.05.2016

18.05.2016

260 zł brutto

 

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu), materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji), przerwę kawową, lunch, publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej (recenzowana książka elektroniczna z numerem ISBN).

Płatność

Opłatę za udział w konferencji należy wnieść na konto Exante TC.

Idea Bank: 22 1950 0001 2006 7535 7408 0002

Tytuł wpłaty: „PPW, 2016, imię i nazwisko”

Exante TC
Buforowa 24 lok. 10
52-131 Wrocław
NIP: 886-279-84-19

Wniesienie opłaty konferencyjnej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

 Informacje dla prelegentów:

  1. Czas wystąpienia: do 15 minut
  2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
  3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 31.05..2016 r.

Rezultatem konferencji będzie recenzowana publikacja będąca zbiorem artykułów uczestników konferencji wydana pod postacią książki elektronicznej (z przypisanym nr ISBN) w formie monografii (język polski: 4 pkt MNiSW, język angielski 5 pkt MNiSW).

Artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej (pliki do pobrania). Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie.

 

Organizacja i miejsce konferencji

  1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
  2. Docelowe miejsce konferencji to Hotel Borowiecki*** położony przy ulicy Kasprzaka 7/9 w Łodzi. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową najpóźniej do 25 maja 2016 r.
  3. Organizator nie zapewnia noclegu.