Aktualności

System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki

Dzisiaj odbędzie się w Kielcach konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.

Nauczyciele, uczniowie i pracownicy naukowi zaprezentują wybrane projekty badawcze.

Projekt miał na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, o godz. 12.00.

W ramach konferencji wystąpi Ali Rashid, aby opowiedzieć o współpracy międzyinstytucjonalna jako istotnym elemencie edukacji uczniów zdolnych w wybranych krajach Europy.