Aktualności

Troska o edukację małego dziecka

22 września 2014 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. Troska o edukację małego dziecka. Między teorią a praktyką, która została zorganizowana przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Tematem konferencji były:

  1. Możliwości edukacyjne małego dziecka
  2. Programy edukacyjne w nauczaniu początkowym
  3. Trudności i szanse edukacyjne we wczesnym nauczaniu
  4. Metodyka nauczania zintegrowanego
  5. Współpraca z rodzicami
  6. Znaczenie, formy i zasady komunikacji pomiędzy szkołą, rodzicami a instytucjami wspierającymi edukację
  7. Sylwetka nauczyciela nauczania początkowego (kształcenie, osobowość, możliwości samokształcenia)
  8. Prawne aspekty edukacji małego dziecka
  9. Media w trosce o dziecko

Konferencja skierowana była do studentów nauczania początkowego, nauczycieli, rodziców, doktorantów i młodych naukowców.