Aktualności

Jak zmienić zachowanie dziecka? – wskazówki poparte naukowo

Jako pedagog i trener rodziców, pracuję z wieloma matkami i ojcami, którzy  mają nadzieję zmienić niektóre zachowania swoich dzieci – od płaczu i napadów złości do agresji i wymuszania.

Choć to kuszące, aby spojrzeć na to, co nasze dzieci robią źle i zobaczyć rozwiązanie jako “naprawienie dziecka”, jednak takie podejście ignoruje kluczową zasadę modyfikowania relacji w związku.

Lubię myśleć o relacji jak o tańcu. Jeśli jedna osoba zmieni swoje kroki, druga osoba również musi zmienić swoje. To podejście sprawdza się zwłaszcza w wychowywaniu dzieci.

Na szkoleniu Balans emocjonalny uświadamiam moim klientom, że są kluczem do zmiany. Jeśli chcesz kogoś zmienić, zacznij od siebie.

Jeden z moich klientów skarżył się na przykład, ze dzieci go nie słuchają. Wielokrotnie powtarzał polecenia, aż zaczynał krzyczeć, aby dzieci zwróciły na niego uwagę. Pomogłam mu zauważyć, jak jego zachowanie przyczynia się do takiej reakcji dzieci i eskalacji konfliktu.

Zdał sobie sprawę, ze nieumyślnie zachęcał dzieci do ignorowania go. Jak?

Wydawał polecenie, ale początkowo nie oczekiwał jego wykonania. Nie zauważał, że dzieci nie podjęły żadnego działania. Dawał tym samym przyzwolenie dzieciom na ignorowanie polecenia. Dzieci odnosiły wrażenie, że tacie nie zależy na wykonaniu polecenia od razu.

Dopiero kiedy tata zaczynał krzyczeć, oznaczało to, że dzieci natychmiast muszą przystąpić do działania.

Rozwiązanie jest proste:

  • przestań powtarzać polecenia,
  • oczekuj wykonania polecenia od razu za pierwszym razem, kiedy je wydasz,
  • pozwól dzieciom poznać konsekwencje.

Na szkoleniu Balans emocjonalny rodzice uczą się, jak oczekiwać wykonania polecenia, aby zostało ono wykonane.

Jeśli jednak dziecko nie wykona polecenia, powinno doświadczyć konsekwencji – ale nie kary. Kara jest oznaką niecierpliwości rodzica i świadczy o jego bezsilności.

Kiedy więc następnym razem poczujemy, że mamy problem z dzieckiem, wyciszmy emocje i pamiętajmy, że aby zmienić nasze dzieci, musimy najpierw zmienić swoje zachowanie.