Aktualności

Jak nauczyć dziecko odczytywać czas na zegarze – przyczyny problemów

Chcąc nauczyć dziecko odczytywać czas na zegarze, napotykamy na szereg trudności. Czy i jak mogłoby nauczyć się zegara samo? Z jakich powodów ma kłopoty?

Jak nauczyć dziecko odczytywać czas na zegarze – przyczyny problemów

Jak nauczyć dziecko zegara?

Kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, jako rodzice stajemy przed problemem, jak nauczyć odczytywania czasu na zegarze. Już pierwszoklasiści spotykają się z zadaniami wymagającymi nie tylko określenia godziny na zegarze, ale także wyobrażenia sobie, która godzina była dwie i pół godziny temu. Choć nauczyciel wymaga odpowiedzi na postawione w książce pytania, to nie można pytać, zanim się nie przekaże dziecku wiedzy.

Kłopoty związane z nauką odczytywania czasu na zegarze odsłaniają braki w wiedzy matematycznej, ale także w rozwoju neurologicznym. Można im zapobiec – a im dziecko jest młodsze, tym jest to łatwiejsze. Dbając o prawidłowy rozwój neurologiczny sprawisz, że nauka zegara będzie prosta, a dzięki grom i zabawom z kartami stanie się przyjemna.

Jeśli chcesz zyskać pełną wiedzę, jak nauczyć dziecko odczytywania czasu na zegarze, skorzystaj ze szkolenia dla rodziców, które odbywa się w wybranej przez Ciebie formie:

1. stacjonarne szkolenie grupowe w Warszawie
lub
2. indywidualne szkolenie online przez Skype.

 

W ten sposób dziecko nauczy się, jak odczytywać czas na zegarze w atmosferze miłości i akceptacji. Wtedy nauka będzie odbywać się w domu, a nauczycielem będzie kochający rodzic. Jest to sytuacja idealna.

 

 

Możesz też kupić zestaw kart do nauki odczytywania czasu na zegarze. Karty  służą do tego, aby:

  • przez szybkie prezentacje nauczyć dziecko odczytywać czas na zegarze – przekazując wiedzę łatwo i przyjemnie, 
  • przez zabawy powtarzać zdobytą wiedzę i wzmacniać osiągnięte umiejętności,
  • przez gry sprawdzać umiejętności dziecka, poprawiać jego samoocenę i wzmacniać motywację do dalszej nauki.

 


Jak Nauczyć Dziecko Odczytywać Czas Na Zegarze

Jak nauczyć odczytywać czas na zegarze bez tłumaczenia

Koncepcja opracowanej przeze mnie metody polega na zapewnieniu dziecku wielu doświadczeń, na podstawie których wyciąga ono wnioski. Moglibyśmy powiedzieć, że dziecko uczy się samo, ale takie stwierdzenie pomija rolę rodzica, która jest w tym procesie ogromnie istotna. Nie można bowiem nauczyć się odczytywania godzin na zegarze zupełnie samodzielnie, gdyż podobnie jak nauka czytania, jest to umiejętność kulturowa, związana z cywilizacją, a nie umiejętność wrodzona.

Najkorzystniejsza dla dziecka nauka to taka, kiedy niczego nie tłumaczymy, a jedynie zapewniamy wiele sytuacji, aby dziecko mogło dokonywać obserwacji. Dzięki temu rozwijamy myślenie operacyjne.

Tłumaczenie nie jest ani przyjemne, ani łatwe. Tłumacząc uczymy naszego sposobu rozumowania, jako jedynej słusznej drogi.

Aby zrozumieć, co czuje dziecko, warto wyobrazić sobie analogiczną sytuację z naszym udziałem. Choć moja wiedza matematyczna jest na wysokim poziomie (bo jestem matematykiem), to nie lubię, kiedy mi ktoś tłumaczy, jak rozwiązać zadanie z matematyki. Nie ważne, czy umiem je rozwiązać, czy też nie. W pierwszym przypadku jest to nudne, a w drugim irytujące. Uwielbiam za to tłumaczyć innym i może nawet “pogwiazdorzyć” odrobinę. Ciągle przyłapuję się, że brak mi pokory.

Dodatkowo tłumaczenie blokuje rozwój myślenia. Prezentując gotowe rozwiązania nie mamy okazji wpaść na reguły czy zależności, które obowiązują w świecie, w matematyce, w odczytywaniu godzin na zegarze.

 

Jak nauczyć odczytywać czas na zegarze przez karty 

Codziennie, przez wiele tygodni powinniśmy prezentować małe porcje wiedzy: szybko prezentować obraz wraz z odpowiednią nazwą. Robimy to przy pomocy specjalnie przygotowanych kart do nauki odczytywania czasu na zegarze.

Obowiązują natomiast istotne zasady:

  • Codziennie powinniśmy sięgać po kolejne karty, aby nie znudzić dziecka.
  • Prezentacje powinny być krótkie i dynamiczne. Powodem jest nie tylko utrzymanie zainteresowania dziecka, ale także rozwój i zachowanie naturalnych zdolności każdego małego dziecka. 

 

karty nauka odczytywania czasu na zegarze

 

W przypadku bardzo małych dzieci informacje mogą być prezentowane chaotycznie, ale przedszkolakom lub małym uczniom powinniśmy prezentować karty w określonym harmonogramie. Zaczynamy od układów najprostszych, a po ich opanowaniu przechodzimy do trudniejszych obrazów.

Zdobytą przez dziecko wiedzę i umiejętności umacniamy poprzez gry i zagadki. Każdy etap zamykamy takimi grami, upewniając się, że możemy przejść do zagadnień trudniejszych.

Pełną wiedzę, jak nauczyć dziecko odczytywania czasu na zegarze, zyskasz tylko podczas szkolenia dla rodziców:


 

Jak nauczyć odczytywać czas na zegarze przez gry i zagadki

Jeśli zagadki są dla dziecka zbyt trudne, to nie oznacza to, że dziecko jest słabym uczniem, ale że to rodzic jest złym nauczycielem.

Zagadki zawsze powinny być dla dziecka łatwe i przyjemne. Nigdy nie mogą uświadamiać dziecku, że ono czegoś nie umie, że coś jest dla niego za trudne.

W przeciwnym wypadku dziecko zniechęci się do nauki. Będzie przekonane, że brak mu umiejętności.

Dodatkowo nada temu zagadnieniu etykietę, podobnie jak my dorośli nadajemy etykiety na przykład ludziom: ten jest bystry, a tamten błazen. Dziecko określi zagadnienia związane z określaniem czasu jako trudne. Może też określić jako trudne wszystko co z tym związane, a więc książkę, przedmiot, a nawet całą naukę szkolną.

Wtedy najczęściej ambitni rodzice nie odpuszczają. Zaczynają stosować presję, aby jednak nakłonić dziecko do dalszej nauki. Przeważnie obwiniają dziecko za jego porażki i niechęć. Nic bardziej błędnego.

Jeśli dziecko czegoś nie rozumie lub nie umie, to znaczy, że nasz sposób tłumaczenia lub prezentacji jest dla niego za trudny. Musimy zmienić sposób nauki na łatwy i przyjemny dla dziecka. Pozwól mi pomóc i pokazać, jaka prezentacja jest doceniana przez dzieci. Zrobimy to na szkoleniu Mnożenie inteligencji.


 

Edukacja domowa a edukacja szkolna

O ile w nauce z kochającym rodzicem zagadki i gry powinny umacniać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz dawać dziecku poczucie sukcesu, to w nauce szkolnej jest to narzędzie dla nauczyciela. Dzięki odpytywaniu nauczyciel może dowiedzieć się, czy powinien coś powtórzyć, czy może przejść do trudniejszych zagadnień. Odpytywanie pozwala też określić, który uczeń odbiega od reszty.

Odpytywanie nie służy więc dobru indywidualnej jednostki, w szczególności nie służy dobru tego dziecka, które nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie. Uczeń z problemami zostaje w ten sposób upokorzony. W jego głowie piętrzą się myśli: “Jestem głupi”, “Wszyscy się ze mnie śmieją”, “Szkoła jest trudna”, “Nigdy nie poradzę sobie z nauką”. Dziecko buduje i umacnia swoją niską samoocenę.


 

Jak Nauczyć Dziecko Zegara

 

Problemy z nauką odczytywania godzin na zegarze

Chcąc nauczyć dziecko odczytywania godzin na zegarze, czasem napotykamy na trudności, których się nie spodziewaliśmy. Takie problemy z nauką odczytywania godzin na zegarze najczęściej są skutkiem nieprawidłowości rozwoju. Bardzo często nie jesteśmy ich świadomi i dopiero trudności dziecka w nauce są sygnałem, że są obszary w rozwoju, które niechcący zaniedbaliśmy.

Najczęściej rodzic nie dopuszcza myśli, że rozwój jego dziecka nie przebiega prawidłowo. Nie zdaje sobie wtedy sprawy, jak ważnego odkrycia dokonał. Do 6-10 roku życia można uzupełnić zaniedbane niechcący obszary, poprawić rozwój dziecka i zapobiec dysfunkcjom. Nie warto zwlekać, gdyż wraz z upływem czasu sytuacja sama się nie poprawi, ale pogorszy. Im dziecko jest starsze, tym trudniej dokonać poprawić budowę mózgu. Dodatkowo wraz z wiekiem wymaga się od dziecka coraz więcej. Problemy z odczytywaniem godzin na zegarze to pierwszy symptom problemów w nauce szkolnej.  Zatem nie zwlekaj, tylko weź udział w szkoleniach lub konsultacji.


 

Jak przygotować dziecko do nauki odczytywania godzin na zegarze 

Zanim weźmiesz udział w szkoleniach, przeczytaj, jak wiele obszarów rozwoju jest zaangażowanych w odczytywanie godzin na zegarze.

 

Jak nauczyć dziecko odczytywania czasu na zegarze


 

 

Wyobraźnia a nauka odczytywania godzin na zegarze

Dzieci powinny nie tylko umieć określić godzinę na zegarze, ale także powiedzieć, która była godzina jakiś czas temu – na przykład dwie i pół godziny temu.

Aby to się udało, dziecko musi wyobrażać sobie, że manipuluje przedmiotami – wskazówkami zegara. To oznacza, że wcześniej powinno było manipulować wskazówkami. Powinno też rozwijać swoją wyobraźnię pod tym kątem manipulacji i ruchu obiektami.

Warto zatem rozwijać wyobraźnię dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym, kiedy logiczne zabawy, a nawet sposób mówienia i wydawania poleceń niszczą naturalne zdolności maluszka, a także wyobraźnię.

Ćwiczenia wyobraźni, kreatywności i pamięci są tematem szkolenia “Rozwój kreatywności“, na które serdecznie zapraszam.


 

Liczenie

Jeśli oczekujemy, że dziecko poda, która godzina była lub będzie, to musi być biegłe w prostych rachunkach. Stąd będzie to prostsze dla dzieci, które lubią matematykę i dla których matematyka jest łatwa.

O ile większość dorosłych jak i dzieci nie lubi matematyki, to wszystkie małe dzieci rodzą się wyposażone w zdolności matematyczne. Wyniki badań, które opisałam na blogu, pokazały, że za niechęć małych uczniów do matematyki odpowiadają nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego. Zanim ten smutny scenariusz stanie się rzeczywistością, rozwijaj naturalne zdolności matematyczne i prezentuj dziecku działania – tak jak pokazuję na szkoleniu “Wczesna nauka matematyki“.

Będąc absolwentem tego szkolenia pozwolisz dziecku samodzielnie odkryć na czym polega dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dodatkowo zabawy z ciągami nauczą je wykonywać skoki do przodu i do tyłu – i to w wyobraźni – zarówno na liczbach, jak i na zegarze.


 

Zaniedbany rozwój ruchowy i manualny przyczyną trudności w nauce zegara

Niekiedy jednak okazuje się, że nawet rodzice, którzy uczestniczyli w szkoleniach i potrafią przygotować i prezentować karty z obrazami zegarów, a nawet wiedzą, jak ułożyć harmonogram nauki, mogą natrafić na trudności.

Kłopoty z wyobrażaniem sobie manipulowania przedmiotami mają osoby, które mają problemy z równowagą. Niestety nam rodzicom często brak świadomości, że równowaga powinna być rozwijana od urodzenia i już wtedy możemy ocenić nasz wpływ na rozwój dziecka.

Dzieci, które w pierwszym roku życia dynamicznie pełzały właściwym ruchem naprzemiennym na dystansie 50 metrów dziennie, a następnie dynamicznie raczkowały właściwym ruchem naprzemiennym na dystansie 400 metrów dziennie, mają dobrze rozwiniętą równowagę i dalej ją rozwijały. Dzieci, które opuściły którykolwiek z tych etapów, mogły mieć źle rozwiniętą równowagę i nie rozwijały jej w sposób wystarczający.

Patrząc na przedszkolaka, również możemy określić, czy jest on prawidłowo rozwinięty ruchowo. Jednak w tej ocenie nie powinniśmy brać pod uwagę siły mięśni, czy poprawności sylwetki, a umiejętności. Naszą uwagę powinny przyciągnąć wszystkie aspekty związane z nieprawidłowym rozwojem neurologicznym: używanie zbyt dużej siły (np.: bicie), specyficzny sposób chodzenia – jakby na palcach, wtedy pięty sprężynują. Mogą być też inne symptomy: unikanie jakiegoś rodzaju ruchu, nieśmiałość, kręcenie się podczas jedzenia, nieakceptowanie głośnych dźwięków, duża podatność na rozpraszanie uwagi.

Konsekwencje zaniedbań w tym obszarze obserwujemy dopiero, kiedy dziecko rozpoczyna naukę szkolną, bo wtedy zaczynamy mieć wymagania. Kończy się okres błogiego dzieciństwa, a rozpoczyna czas wysiłku i pracy. Chcemy widzieć jej efekty i irytuje nas, kiedy dziecko nie staje na wysokości zadania.

Tymczasem u podłoża leży nasze niewłaściwe postępowanie w pierwszym roku życia dziecka. Choć dbamy o bezpieczeństwo i czystość, wtedy najpoważniej krzywdzimy dziecko neurologicznie – oczywiście nieświadomie.


 

Terapia i zapobieganie trudnościom w nauce zegara

Do szóstego roku życia mózg jest na tyle plastyczny, że można uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów i zapobiec problemom. Im dziecko jest starsze, tym jest to trudniejsze. Jeśli Twoje dziecko ma siedem lat, to teraz można zrobić więcej dla jego rozwoju niż przez resztę życia. Dlatego nie zwlekaj. Weź udział w niżej wymienionych szkoleniach.

 

Polecane szkolenia

Nauka czytania

Wczesna nauka matematyki

Wczesna nauka matematyki 2

Ruch kluczem do inteligencji

Rozwój kreatywności i pamięci

Polecane artykuły

30 powszechnych błędów w nauce liczenia