Aktualności

Zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju mają różne przyczyny, ale najważniejsze, że możemy im przeciwdziałać w dzieciństwie. Im dziecko młodsze, tym jest to łatwiejsze.

Zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju czyli problemy w rozwoju mózgu pozostają często długo niezauważone. Im szerszy jest wachlarz konsekwencji, tym łatwiej je zdiagnozować. Niestety diagnoza następuje często zbyt późno. Najłatwiej zapobiec dysfunkcjom rozwojowym w okresie największej plastyczności mózgu – od urodzenia do 7 roku życia. Dlatego nie warto czekać na pełne spektrum objawów. Zamiast tego zdiagnozujmy najsłabsze punkty i uzupełnijmy rozwój zaniedbanych obszarów.

Pełną wiedzę uzyskasz podczas konsultacji i szkoleń, które prowadzi dr Aneta Czerska. Polecamy:

Pamiętaj, że rozwój dziecka do 7 roku życia można zawsze przyspieszyć, tak samo jak opóźnić. Do opóźnień dopuszczamy najczęściej nieświadomie. Zatem zacznij świadomie i prawidłowo wspierać rozwój swojego dziecka.

Zaburzenia rozwoju dysfunkcje rozwojowe przyczyny


Co oznacza termin zaburzenia rozwoju?

O opóźnionym lub nieprawidłowym rozwoju mówimy, gdy dziecko nie osiągnie spodziewanych umiejętności w określonym czasie. Ocenia się rozwój mowy, wzroku, słuchu, dotyku, motorykę małą i dużą, a więc rozwój manualny i sprawność fizyczną, a także równowagę, rozwój emocjonalny i społeczny.

Od czego zależy szybkość rozwoju?

Zaburzenia rozwoju łatwo wykryć we wczesnym stadium dokonując oceny tempa rozwoju. Dziecko może rozwijać się w tempie szybkim, średnim lub wolnym. Zależy to od trzech grup czynników.

 • Uwarunkowania biologiczne, czyli czynniki dziedziczne;
 • Sprawność mózgu – ewentualne problemy neurologiczne lub uszkodzenia mózgu różnego stopnia;
 • Bodźce zewnętrzne stymulujące rozwój neurologiczny, w tym organizacja otoczenia, gry i zabawy i wszelkie inne doświadczenia płynące z otoczenia, rozwijające zmysły dziecka.

Co ma największe znaczenie dla tempa rozwoju?

Największe znaczenie dla rozwoju mają bodźce zewnętrzne płynące z otoczenia czyli doświadczenia zapewniane dziecku we wczesnych latach życia przez rodziców.

Odpowiednio dobrane bodźce mogą stymulować zmysły dziecka, a przez to rozwój mózgu. Dzięki temu ulega poprawie organizacja neurologiczna czyli sprawność mózgu. To zostało już udowodnione.

Przypuszcza się, że wykonywane czynności, aktywności dziecka usprawniają jego umiejętności, a to może zmieniać nawet informację genetyczną. Najnowsze badania potwierdzają, że genotyp człowieka nie jest stały, tylko zmienia się podczas życia. Wiadomo już, że MOŻNA w sposób świadomy, poprzez odpowiednie ćwiczenia, zmienić nawet nasze uwarunkowania genetyczne.

Dlatego dla rozwoju dziecka największe znaczenie mają bodźce oferowane przez rodziców. Niestety ci nie zdają sobie najczęściej z tego sprawy i nieświadomie blokują rozwój swojego maleństwa. Pomagają im w tym producenci zabawek i licznych gadżetów oraz wydawcy czasopism dla rodziców, w których artykuły podporządkowane są kampaniom marketingowym produktów dla dzieci. Okazuje się bowiem, że jest ponad 30 gadżetów, które ułatwiają opiekę nad małym dzieckiem, ale utrudniają rozwój. Niestety wszyscy rodzice ich używają.

Co zapowiada zaburzenia rozwoju?

Powinniśmy być zaniepokojeni, jeśli obserwowaliśmy choć jeden z poniższych objawów:

 • W pierwszych miesiącach życia nie pełzało na brzuchu właściwym ruchem naprzemiennym pokonując w szybkim tempie 50 metrów dziennie.
 • W pierwszym roku życia nie raczkowało na rękach i kolanach właściwym ruchem naprzemiennym w szybkim tempie pokonując 400 metrów dziennie.
 • Po osiągnięciu pół roku nadal reaguje przestrachem na nagłe bodźce. Zatyka uszy i unika wszelkich głośnych dźwięków. Ma nadwrażliwość słuchową.
 • Po osiągnięciu roku nie lubi bawić się maleńkimi elementami takimi jak małe koraliki, klocki lego, lalki Polly Pocket i inne.
 • Przy nauce stania i chodzenia staje na palcach.
 • Zbyt intensywnie reaguje na różne bodźce, np. nie lubi dotyku i reaguje płaczem na taki dotyk, który inne dzieci akceptują.
 • Ma opóźniony rozwój mowy. W wieku 12 miesięcy nie używa jeszcze dwóch słów, a w wieku 18 miesięcy 25 słów i wyrażeń dwuwyrazowych. W wieku 3 lat nie wypowiada się poprawnie używając przy tym 2000 słów.
 • Czuje dyskomfort, unika lub boi się jakiejkolwiek aktywności fizycznej takiej jak
  • huśtanie się w dowolną stronę,
  • zwisanie do góry nogami,
  • wspinanie,
  • zjeżdżanie,
  • kręcenie się,
  • robienie przewrotów,
  • skakanie,
  • chodzenie po murkach,
  • chodzenie po schodach w górę i w dół,
  • bieganie i tym podobne.
 • W wieku 18 miesięcy czuje się niepewnie wykonując powyższe czynności i prosi o pomoc lub podanie ręki.
 • W wieku 3 lat dziecko nie potrafi zupełnie samodzielnie jeździć na dwukołowym rowerze.
 • Chodzi jakby na palcach, unosząc piętę w charakterystyczny sposób – pięta sprężynuje.
 • W 3 lat nie lubi jakiejś aktywności manualnej, takiej jak rysowanie czy malowanie.
 • W wieku 5 lat ręka nie jest wystarczająco sprawna, aby kreślić litery, a w wieku 6 lat pisać wyrazy bez odrywania ręki.

Jeśli obserwujesz choćby jeden z opisanych objawów…

umów się na konsultację z doktor Czerską lub weź udział w szkoleniach dla rodziców, aby zyskać wiedzę, uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów mózgu i przyspieszyć rozwój dziecka.

W jaki sposób pogłębiają się zaburzenia rozwoju?

Dziecko, które cierpi na zaburzenia rozwoju, nie radzi sobie z bodźcami z otoczenia. Kiedy ich doświadcza, czuje dyskomfort. Zatem unika tych bodźców. Tymczasem, aby usprawnić funkcjonowanie mózgu, rodzic musi pomóc dziecku nauczyć się poprawnego reagowania na te bodźce. Unikanie tych bodźców zaostrza zaburzenia rozwoju, ale nakłanianie dziecka do ich doświadczania wywołuje u dziecka jeszcze większy dyskomfort. Dlatego konieczne jest umiejętne postępowanie, ale bez pomocy rodzica dziecko sobie nie poradzi. Z tego powodu dziecku potrzebny jest kochający i bogaty w wiedzę rodzic. Wiedzę tę zdobędziesz od doktor Czerskiej podczas szkoleń dla rodziców.

 

 

Rodzice absolwenci szkoleń mogą skorzystać z opieki rocznej, konsultując z doktor Czerską co miesiąc postępy dziecka.

 

rozwój dziecka 7-12 miesięcy-nauka-chodzenia


Zaburzenia rozwoju jako konsekwencje niewłaściwego rozwoju

Nawet jeśli obserwujemy jedną nieprawidłowość, świadczy ona o nieprawidłowym rozwoju mózgu. Problem w jednym obszarze może rodzić problemy w innych. I tak problemy z utrzymaniem równowagi przy jeździe na rowerze powodują problemy z czytaniem i liczeniem. Dzieje się tak dlatego, że za wszystkie te umiejętności odpowiedzialny jest jeden narząd: mózg.

Dlatego problem w rozwoju, który obecnie obserwujesz u swojego dziecka, może być sygnałem, że w przyszłości Twoje dziecko będzie miało zaburzenia rozwoju takie jak:

 • zaburzenia w uczeniu się
 • słaba pamięć,
 • zespół nadaktywności ruchowej,
 • dysleksja (trudności w czytaniu),
 • dyspraksja (zaburzenia równowagi i koordynacji),
 • dysgrafia (zaburzenia pisania),
 • dyskalkulia (zaburzenia liczenia),
 • dysfazja (zaburzenia mowy),
 • dysnomia (zaburzenia nazywania),
 • zespół Aspergera (zaburzenia w odczytywaniu społecznych i uczuciowych sygnałów)
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju i samooceny
 • kłopoty z poruszaniem się,
 • kłopoty z utrzymywaniem właściwej pozycji ciała,
 • problemy z właściwym rozpoznawaniem cyfr.

Terapia zaburzeń rozwoju

 

Jak poprawić tempo rozwoju dziecka?

W każdym momencie w okresie największej plastyczności mózgu – od urodzenia do 6 roku życia – można poprawić organizację neurologiczną i tempo rozwoju dziecka.

Skupienie się jedynie na jednym, najbardziej rażącym problemie jest niewłaściwym postępowaniem. Wspieranie rozwoju mózgu trzeba prowadzić zarówno w zakresie wzroku, słuchu, dotyku, mowy, ruchu i rozwoju manualnego. Jednocześnie trzeba zapewnić dziecku odpowiednią dietę, która pozwoli mu osiągnąć pełnię możliwości.

Jeśli twoim marzeniem jest, aby dziecko było zdrowe neurologicznie, wolne od dysfunkcji czy zaburzeń rozwojowych, a przy tym zdolne i kreatywne, to potrzebny jest jak najszerszy wachlarz działań.

W wyniku 10-letnich badań naukowych dr Aneta Czerska stworzyła nową metodę Cudowne Dziecko wspierania rozwoju małych dzieci od urodzenia do 6 roku życia. Dla tych, którzy wiedzę uważają za wartość, prowadzi 11 szkoleń i warsztatów dla rodziców.

Dla rodziców, którzy zauważyli opóźnienia rozwoju dziecka polecamy pięć poniższych:

Nauka czytania

Wczesna nauka matematyki

Rozwój emocjonalny

Dieta i terapie naturalne

Ruch kluczem do inteligencji

 

Jak usunąć zaburzenia rozwoju dziecka?

Metoda Cudowne Dziecko jest dostosowana do rozwoju małego dziecka i pozwala ten rozwój poprawić. Dzięki nauce czytania i matematyce można poprawić rozwój mowy, rozwój intelektualny, myślenie operacyjne i pamięć. Odpowiednio dobrana dieta stwarza lepsze warunki dla neurologicznego rozwoju, a odpowiednie ćwiczenia uzupełniają zaniedbane obszary rozwoju. To wszystko przyczynia się do poprawy tempa rozwoju dziecka. Dodatkowo modyfikacja metod wychowawczych sprawia, że dziecko otwiera się na nowe doświadczenia, a nie uparcie przeciwstawia się namowom rodziców.

Dzięki udziale we wszystkich lub w powyższych pięciu wyżej wymienionych szkoleniach, będziesz ekspertem w zakresie rozwoju swojego dziecka. Dowiesz się:

 • jak uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju, aby zapobiec dysfunkcjom rozwojowym w wieku 7 lat,
 • jakie bodźce przyspieszą rozwój ogólny, a więc w szczególności rozwój mowy, manualny i ruchowy, zniwelują nadwrażliwość
 • słuchową, poprawią równowagę,
 • jakie zabawki i gadżety spowalniają i utrudniają osiągnięcie spodziewanych umiejętności w oczekiwanym czasie,
 • dlaczego nie należy uczyć małego dziecka liter,
 • jak nieudolnie utrudniamy dziecku naukę liczenia, zabijając naturalne zdolności matematyczne każdego małego dziecka,
 • jaka dieta wywołuje objawy uszkodzenia mózgu i znacząco utrudnia prawidłowy rozwój neurologiczny.

Szkolenia prowadzi dr Aneta Czerska – autorka metody wszechstronnego rozwoju „Cudowne Dziecko”.