Aktualności

Wczoraj nagrodzeni nagrodą Nobla zostali badacze hipokampa, który nazwać można ludzkim GPSem. Ktoś, kto znajduje się w labiryncie i poszukuje wyjścia, musi bardzo szybko wytworzyć wyobrażenie miejsca, które go otacza....
Dzisiaj nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny przyznano odkrywcom ośrodków w mózgu, które odpowiadają za naszą orientację w przestrzeni. 75-letni John O'Keefe z University Collage of London otrzyma połowę z 8 mln koron szwedzkich...
Długie spacery mogą być narzędziem wychowawczym. Dają one wiele korzyści zarówno w zakresie zdrowia psychicznego, jak i rozwoju mózgu dziecka. 1. Podczas spaceru dziecko otrzymuje konieczną dawkę ruchu, która jest mu niezbędna...
Jest wiele metod nauki czytania, a każda wymaga innych umiejętności związanych z rozwojem dziecka i jego mózgu. Szkolna nauka czytania (połączona z nauką pisania) wymaga od dziecka nie tylko umiejętności...
Wczesna edukacja może także ocalić zdolności muzyczne. Obecnie wielu badaczy rozwoju i muzyków jest zgodnych, że człowiek rodzi się ze słuchem absolutnym. Zdaniem Ernsta Terhardta łatwo jest go stracić w...
Rodzice starają się znaleźć chwilę, aby spędzić czas z dzieckiem. A czego chcą dzieci? Czy rodzice słusznie dążą do spędzania, jak najwięcej czasu z dzieckiem? Jak wygląda sytuacja? Na zlecenie The Family and...
Tylko 52% pięcioletnich dzieci w Anglii osiągnęło dobry poziom rozwoju. W niektórych częściach kraju poziom "dobry" osiągnęło tylko 28% dzieci. "Nie przestajemy zawodzić naszych dzieci. To jest nie do przyjęcia,...
Bajka z elementami wiedzy encyklopedycznej i muzyki klasycznej, albo program o eksperymentach naukowych lub też Animal Planet. Próbujemy wybierać programy telewizyjne, które nauczą nasze dziecko wiedzy o świecie. Czy faktycznie...
Dziecku nie jest łatwo wysiedzieć przez cały dzień w szkole. Na podstawie nowych badań naukowców z Michigan State University i University of Vermont można wnioskować, że  oferując najmłodszym dzieciom codziennie zajęcia sportowe przed szkołą...
W raporcie Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse zauważono, że w Polsce brakuje świadomości, że edukacja wczesnodziecięca, od urodzenia do pójścia do szkoły, odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju dziecka. „Problem dotyczy...